Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

17.09.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

    

 

 1. Dušan Perić, broj indeksa 2018/000066 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

            „Rizici osiguranja sa osvrtom na prevare u osiguranju“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 20.09.2021. godine u12,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Irina Milovanović, broj indeksa 2018/000027 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

            „Elektronsko bankarstvo“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 22.09.2021. godine u15,00 časova (učionica 7)

 

 

 1. Maja Solaković, broj indeksa 2018/003028 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović pod nazivom:

            „Poreska evazija i siva ekonomija“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Ljiljana Jović, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Željko Račić, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 22.09.2021. godine u16,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Vesna Milošević, broj indeksa 2020/000087 – studijski program: Finansije i bankarstvo

      Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Izrada Biznis planova za poljoprivredna gazdinstva“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Veronika Boškov, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 23.09.2021. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Nikolina Nikolić, broj indeksa 2018/001047 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

      Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Analiza privrednog ambijenta Republike Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Jelena Obradović, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 23.09.2021.godine u 15,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Lenka Švenda, broj indeksa 2018/000028 – studijski program: Finansije i bankarstvo

      Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza razvoja međunarodnog bankarstva“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 24.09.2021. godine u 14,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Tijana Škorić, broj indeksa 2018/000006 – studijski program: Finansije i bankarstvo

      Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Efekti covid krize na ekonomiju u svetu“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 24.09.2021. godine u 15,00 časova (svečana sala)