Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

13.10.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

    

  1. Milica Dereta, broj indeksa 2018/001043 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

 „Nastanak i razvoj elektronske trgovine“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 15.10.2021.godine u11,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Milica Malešević, broj indeksa 2017/001069 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

            „Stvaranje percepcije potrošača u procesu kreiranja marke proizvoda“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
  3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

Zakazana odbrana  završnog rada 15.10.2021.godine u12,00 časova (svečana sala)