Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME SPECIJALISTIČKIH RADOVA U ŠKOLSKOJ 2021/22.godini

 

  1. Dragana Stepančev, broj indeksa S2/09M – studijski program: Menadžment  rok za završetak 30.03.2022. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković, pod nazivom:

„Rod i budžet: primer budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dejan Živkov, član
  3. dr Mirela Momčilović, član

 

 

 

 

                                                       Ažurirano 02.11.2021. god.