Izaberite stranicu

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD 26.01.2022. – 02.02.2022.godine

O B A V E Š T E NJ E

 Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid  javnosti u periodu od 26.01.2022. do 02.02.2022. godine specijalistički rad:

  1. Dragana Stepančev, broj indeksa S2/09M – studijski program: Menadžment

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković, pod nazivom:

„Rod i budžet: primer budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine“

Izveštaj sačinila Komisija:

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dejan Živkov, član
  3. dr Mirela Momčilovićc, član