Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 21.06.2022.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  21.06. DO 28.06.2022. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 21.06. do 28.06.2022. godine master rad:

 

 

  1. Branka Sekulić, br. indeksa 2019/200002 – studijski program – Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza finansijskih izveštaja dva preduzeća, sa osvrtom na uticaj epidemioloških okolnosti na njihov poslovni uspeh“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

  1. Edita Šamu, br. indeksa 2019/200009 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje međuzavisnosti bruto domaćeg proizvoda i stranih direktnih investicija u Republici Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
  2. dr Biljana Stankov, član
  3.  dr Jelena Damnjanović, mentor