Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

 Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:

    

 1. Valentina Belan, broj indeksa 2018/000021 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Uticaj stranih direktnih investicija na bruto domaći proizvod ekonomije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 19.10.2022. godine u 13.30 časova (svečana sala)

 

 1. Dragan Ikonić, broj indeksa 2019/001082 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Dragoljuba Jovičića pod nazivom:

„Marketing logistika kao determinanta konkurentske prednosti“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragoljub Jovičić, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 20.10.2022. godine u 11.00 časova (svečana sala)

 

 1. Kristina Rađenović, broj indeksa 2019/001003 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Ekološki marketing na primeru preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Slaviša Đukanović, član
 3. dr Isidora Milošević, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 21.10.2022. godine u 11.00 časova (svečana sala)

 

 1. Jelena Simić, broj indeksa 2019/000039 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Proizvod i načini plasiranja proizvoda na tržište putem direktnog marketinga“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 21.10.2022. godine u 13.00 časova (svečana sala)

 

 1. Ivana Kanurić, broj indeksa 2019/001002 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Vrste i oblici trgovinskih preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 21.10.2022. godine u 15.00 časova (svečana sala)