Izaberite stranicu

 

 1. Milena Radivojević, broj indeksa 2020/200022 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Interne determinante kreditne aktivnosti banaka u Republici Srbiji: pre i posle                             pandemije covid-19“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Tatjana Smuđa, broj indeksa 2020/200033 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza strukture kreditnih plasmana banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Ljubica Torlaković, broj indeksa 2019/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza finansijskih izveštaja Erste banke, sa osvrtom na međubankarsku konkurentnost u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

Ažurirano 25.10.2022. god.