Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 21.11.2022. godine

 

 

 ZAKAZANE ODBRANE  MASTER RADOVA

 

 Na sastanaku Komisije za master radove održanom  21.11.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

   U periodu od 09.11. do 16.11.2022. godine master rad je bio izložen na uvid  javnosti.

   Nije bilo primedaba na rad.

 

  1. Milica Hinić, broj indeksa 2020/200024 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom: „Analiza kreditnih plasmana i poslovnog rezultata domaćih banaka u periodu pre i tokom pandemije Kovid 19“  

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3. dr Željko Račić, mentor

 

 

Predložen datum odbrane 22.11.2022 .godine u12,00 časova (svečana sala)