Elektronske prijave ispita

Elektronske prijave ispita

Od Majskog ispitng roka 2019. počinje korišćenje elektronske prijave ispita, putem naloga na studentskom servisu https://student.vps.ns.ac.rs/ Sva uputsva u vezi sa prijavom i načinom uplate sredstava nalaze se na linku...
Konkurs za upis u prvu godinu studija

Konkurs za upis u prvu godinu studija

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD upisuje u I godinu studija, školske 2019/20. godine na osnovne strukovne studije, ukupno 500 studenata. Osnovne strukovne studije traju 3 (tri) godine, 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB. Broj slobodnih mesta za...