Kontakt

Adresa Novi Sad, Vladimira Perića-Valtera 4 (sedište), i Bulevar kralja Petra I 38 (druga zgrada)
Telefoni 021/485-4000, fax: 021/6350-367
Web adresa www.vps.ns.ac.rs
Direktor Škole dr Jelena Damnjanović
Sekretar škole Zorica Praščević 021/485-4006
Šef kabineta direktora Tatjana Prodanović 021/485-4004
Rukovodilac studentske službe Neda Vidović 021/485-4030
Rukovodilac finansijske službe Dragana Bojić 021/485-4027
E-mail Škole
E-mail za studente
i buduće studente
studentska@vps.ns.ac.rs
E-mail za druga lica skola@vps.ns.ac.rs

Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija