Izaberite stranicu

Kontakt

Adresa sedišta Škole Vladimira Perića – Valtera 4, 21102 Novi Sad
Telefoni 021/485-4000, fax: 021/6350-367
Web adresa www.vps.ns.ac.rs
Direktor Škole dr Jelena Damnjanović
Sekretar škole Zorica Praščević, telefon: 021/485-4006
Šef kabineta direktora Tatjana Prodanović, telefon: 021/485-4004
Rukovodilac studentske službe Neda Vidović, telefon: 021/485-4030
Rukovodilac finansijske službe Dragana Bojić, telefon: 021/485-4027
e-mail za studente i buduće studente studentska@vps.ns.ac.rs
e- mail za druga lica skola@vps.ns.ac.rs

Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija