Izaberite stranicu

Kontakt

Adresa sedišta Škole Vladimira Perića – Valtera 4, 21102 Novi Sad
Telefoni 021/485-4000, fax: 021/6350-367
Veb adresa www.vps.ns.ac.rs
Direktor Škole
dr Jelena Damnjanović
Sekretar Škole
Jelena Milošević, telefon: 021/485-4006
Kabinet Direktora
Jelena Anić, telefon: 021/485-4004
Rukovodilac studentske službe
Dragana Mitić, telefon: 021/485-4030
Rukovodilac finansijske službe Dragana Bojić, telefon: 021/485-4027
Mejl za studente i buduće studente
studentska@vps.ns.ac.rs
Mejl za druga lica
skola@vps.ns.ac.rs
Računarski centar
admin@vps.ns.ac.rs