Obaveštenja

Prijava ispita za SEPTEMBARSKI ispitni rok

Prijava ispita za SEPTEMBARSKI ispitni rok je 01. - 06.jula 2019. (napomena: uplate moraju biti izvršene do 04. jula) da bi se ispiti mogli prijaviti najkasnije do 06. jula.   Studenti su u obavezi da provere kod kog profesora su prijavili ispit i termin polaganja...

Radno vreme skriptarnice škole

Skriptarnica škole neće raditi u petak 28.06.2019. godine zbog redovnog polugodišnjeg popisa. Stoga vas obaveštavamo da na vreme obezbedite potrebne obrasce koji će vam biti potrebni za ispite.

Važna obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Poslovna informatika, po konkursu koji je objavljen u...