Obaveštenja

Obaveštenje iz predmeta Ekonomika preduzeća

Obaveštavaju se studenti koji su stekli predispitne bodove kod prof. dr Zdravka Šolaka, a izlaze na završni ispit kod prof. dr Biserke Komnenić, da pre izlaska na ispit moraju imati predispitne bodove upisane u indeks, kao i da se pre ispita obrate predmetnom...

Obaveštenje (krediti, stipendije)

Obaveštavaju se studenti koji su bili korisnici studentskog kredita i studentske stipendije u školskoj 2018/19. godini, da dođu u studentsku službu, da preuzmu obrazac br.1a, radi nastavka za školsku 2019/20....

Važna obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Poslovna informatika, po konkursu koji je objavljen u...