Izaberite stranicu

Obaveštenja

Obaveštenje

Studenti koji su u letnjem semestru tekuće godine slušali nastavu iz konkretnog predmeta a u junskom roku žele da polažu kolokvijum i ispit istovremeno, to mogu učiniti podnošenjem molbe studentskoj službi bez plaćanja naknade. Ovo se odnosi samo na junski ispitni rok...

Raspored polaganja ispita u aprilskom roku

U prilogu se nalazi raspored ispita za aprilski ispitni rok (do početka prijave ispita raspored će se nalaziti i na eStudentu i na sajtu Škole). Prijave za aprilski ispitni rok će se održati 23, 24. i 25.05.2020. godine. APRILSKI ROK...

Obaveštenje o održavanju aprilskog ispitnog roka

Prijave za aprilski ispitni rok će se održati 23, 24. i 25.05.2020. godine a aprilski rok će se održati od 27.05. do 07.06.2020. godine. Studenti koji u aprilskom roku žele da polažu popravni kolokvijum za majski ispitni rok treba da se prijave predmetnim profesorima...

Važna obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Poslovna informatika, po konkursu koji je objavljen u...