Obaveštenja – Master strukovne studije

Procedure izrade i kontrole kvaliteta master rada (PDF)

Obaveštenja – Master strukovne studije

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA U ŠKOLSKOJ 2018/19.godini

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA U ŠKOLSKOJ 2018/19.godini Dudok Mariena, br.indeksa 2017/200040 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije                                 - rok za završetak 30.09.2020.godine Tema:„Postupak uvoza automobila sa posebnim osvrtom...

IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA

Naziv predmeta: IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA Broj ESPB: 2   Predmet Izrada završnog master rada prijavljuje se kao redovan ispit kod odabranog mentora. Za navedni predmet nije potreban potpis prilikom overe semestra. U skladu sa Procedurama izrade i kontrole kvaliteta...

Važna obaveštenja