Izaberite stranicu

Đurić dr Dejan

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ddjuric971@gmail.com
Telefon 485-4048
Kabinet KABINET 34
Konsultacije Utorak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 12:00 - 12:40
https://us04web.zoom.us/j/72743785886?pwd=Yi9UWVBDcWFXR0xjbzR0SWhCQjRQdz09

Dejan Đurić je rođen 26. februara 1971. godine u Istoku (Kosovo i Metohija). Osnovnu i srednju školu završio je u Istoku. Na Ekonomskom fakultetu u Prištini diplomirao je 1993. godine, kao najbolji student na odseku za privredni razvoj. Na Ekonomskom fakultetu je izabran za asistenta pripravnika na predmetu Teorija privrednog razvoja. Nakon završetka postdiplomskih studija izabran je za asistenta saradnika na predmetu Ekonomika Jugoslavije. Doktorsku disertaciju, pod naslovom “Strane direktne investicije u postsocijalističkim zemljama sa osvrtom na privredu Srbije“, odbranio je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, a godinu dana kasnije izabran je za docenta na predmetu Nacionalna ekonomija.

Od 2008. godine radi kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i angažovan je na izvođenju nastave za sledeće nastavne predmete: Nacionalna ekonomija, Osnovi ekonomije (na osnovnim studijama) i Konkurentnost preduzeća i privrede (na master strukovnim studijama).
Odlukom Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja – Univerziteta u Kragujevcu iz 2018. godine, dr Dejan Đurić izabran je naučno zvanje Naučni saradnik.

Učesnik je većeg broja naučnih, stručnih i poslovnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je dva udžbenika, dve monografije i više od 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima sa naučnih skupova.

P. Ralević, M. Dobrodolac, L. Švadlenka, D. Šarac, D. Đurić, (2020) „Efficiency and Productivity Analysis of Universal Service Obligation: a Case of 29 Designated Operators in the European Countries    „, Technological and Economic Development of Economy, 2020 Vulume 26 Issue 4: 785-807. (M21a)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „Development of Tourist Potential as a Chance for Serbian Economy – Example of National Park Djerdap“, The First International Scientific Conference, Tourizm in Function of Development of the Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 2-4 June, 2016, ISBN 978-86-89949-09-4, p.382-398. (M14)

– Ralevic Ljubenovic, I., Djuric, D., Đurić Dragana, (2009) “Foreign direct investments in Serbia – state and perspectives“, 113th Seminar of the EAAE “The Role Of Knowledge, Innovation and Human Capital in Multifunctional Agriculture and Territorial Rural Development”, Thematic Proceedings, Europen Association of Agricultural Economists, Institut of Agricultural Economics Belgrade, 9th – 11th December 2009, Belgrade, Serbia, p.431-440. M (14)

– Đurić D., Đurić Dragana, (2017), „Cultural-Historic Heritage and Cultural Tourism in the Function of Strengthening of the Tourist Offer of Serbia“, 2 International Scientific Conference “Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia – Tourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries”, Thematic Proceedings – I, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 1-3 June, 2017, p. 362-378. ISBN 978-86-89949-21-6. (M 14)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „State and Perspectives of Foreign Trade Exchange of Fruit – the Example of Serbia“, Međunarodna konferencija: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona – razvoj i primena čistih tehnologija u poljoprivredi, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd. (M14)

– Đurić, D., Ristić, J., Đurić Dragana, (2016),“Foreign Direct Investments in the Role of Strengthening the Export Competitiveness of the Serbian Economy“, časopis Ekonomika poljoprivrede, br. 2-2016, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2010), “Poznavanje kulturnih različitosti kao kritična veština upravljanja ljudima i poslovnim procesima u globalnim okvirima“, časopis Ekonomika poljoprivrede (M24 – časopis međunarodnog značaja), God./Vol. LVII, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 377-393. M (24)

– Đurić D., Ristić J., Đurić Dragana, (2017),“Export of Agricultural and Food Products in the Function of Economic Growth of Republic of Serbia“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LXIV, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 887-901, ISSN 0352-3462. M (24)

– Đurić I., Đurić D., Živković P, (2013), “Secondary Vocational Education in Service of Economic Growth and Society Development“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LX, N° 4 (759-775), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, oktobar-decembar. M (24)

– Đurić D., Živkov D., Kolar S, (2011) “Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući rizici koji iz njih proizilaze u postrkiznom periodu“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. 58, br./N° 2 (299-309), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

Predavanja

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)

Ispiti

  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  GEOPOLITIKA (BOL. 07)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Materijali

GEOPOLITIKA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Obaveštenja

21. februara 2021.
Uvodno predavanje iz predmeta – Konkurentnost preduzeca i privrede (master)

Termin za prvo uvodno predavnje preko Zoom aplikacije je ponedeljak, 22.02.2021, od 14:00 – 14:45.
Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/72576468999?pwd=TnBpVTZ6Z1FZdk5NbnFCQkZKYVVHQT09

Meeting ID: 725 7646 8999
Passcode: 9W9ab5

17. februara 2021.
Predmet Nacionalna ekonomija – Obaveštenje o načinu održavanja predavanja i vežbi

Poštovani studenti,

predavanja iz predmeta Nacionalna ekonomija održavaće se preko Zoom apikacije. Predavanja se održavaju ponedeljkom (prvi čas od 11:00-11:45, drugi čas od 12:00-12:45). Vežbe se održavaju uživo, a za izvođenje vežbi su zadužene koleginice Marija Vranješ i dr Marija Vuković.

Predispitne obaveze donose maksimalno 35 poena (kolokvijum – 20 poena, za prolaz je potrebno ostvariti najmanje 11 poena na kolokvijumu, izrada seminarskog rada – 10 poena, prisustvo – 5 poena). Da bi student stekao pravo da polaže završni ispit, mora ostvariti najmanje 18 predispitnih poena.

Seminarske radove studenti rade kod koleginica koje su zadužene za izvođenje vežbi, koje, takođe, vode i evidenciju o prisustvu studenata na osnovu koje se dobijaju poeni za prisustvo nastavnim aktivnostima (maksimano 5 poena).

Maksimalan broj poena na završnom ispitu je 65, a minimalan broj poena za polaganje završnog ispita je 33 poena. Na završnom ispitu studenti rade 2 pitanja esejskog tipa. Do kraja semestra, studenti će dobiti spisak pitanja za polaganje završnog ispita.

Gradivo za polaganje kolokvijuma i završnog ispita se nalazi u udžbeniku Nacionalna ekonomija ( koautori: Dejan Đurić. Miroslav Đorđević, Radovan Tomić).

Gradivo za kolokvijum obuhvata sledeće delove udžbenika: od 12-25 strane, od 40-51 strane i od 131-176 strane. Kolokvijum će se polagati uživo u prostorijama škole . U toku semestra ćemo doneti odluku o tome da li će na kolokvimu biti pitanja esejskog tipa, ili će biti veći broj pitanja koja će zahtevati kraće odgovore. Studenti sa DLS studija kolokvijum polazu online.

Gradivo za završni ispit obuhvata deo udžbenika od 176. strane do kraja knjige.

 

 

17. februara 2021.
Predavanja preko Zoom aplikacije, Nacionalna ekonomija 22.02.2021

Svi studenti su u istoj predavackoj grupi.

Prvi cas 11:00 – 11:45

https://us04web.zoom.us/j/75005865126?pwd=Zmc0d08zY2ZKM1BiUWVycVc4YWZtUT09

Meeting ID: 750 0586 5126
Passcode: 3n5hRM

Drugi cas 12:00 – 12:45

https://us04web.zoom.us/j/72570287806?pwd=WVF1TGIvTSsxZE5pLzVDNzlmNHRDQT09

Meeting ID: 725 7028 7806
Passcode: ccu3T8

11. februara 2021.
Rezultati završnog ispita 10.02.2021

Rezultati završnog ispita za predmet Onovi ekonomije nalaze se u okviru materijala za ovaj predmet.

Rezultati završnog ispita za predmet Nacionalna ekonomija nalaze se u okviru materijala za ovaj predmet.

Uvid u radove i upis ocena je u petak, 12.10.2021. godine od 10:30 casova na Limanu, kabinet 34.

4. februara 2021.
Završni ispit i kolokvijum – 10.02.2021

Ispiti kod prof. dr Dejana Đurića će se održati u sredu 10.02.2021. prema sledećem rasporedu:
–  Amfiteatar KP u 13h – ispit iz Osnova ekonomije za STUDENTE KOJI STUDIRAJU NA DALJINU, ispiti iz Nacionalne ekonomije, Konkurentnosti preduzeća i privrede, Osnova makroekonomske analize za poslovno odlučivanje, Osnova mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje i POPRAVNI KOLOKVIJUMI iz svih predmeta
– Učionica 14 KP u 13h – ispit iz Osnova ekonomije polažu studenti čija prezimena počinju na sledeća slova: A, B, V, G, D, Đ, E
– Učionica 10 u 13h –  ispit iz Osnova ekonomije polažu studenti čija prezimena počinju na sledeća slova: I, J, K, L
– Učionica 11 u 13h –  ispit iz Osnova ekonomije polažu studenti koji pripadaju staroj generaciji
– Učionica 14 u 14h –  ispit iz Osnova ekonomije polažu studenti čija prezimena počinju na sledeća slova: M, N, O, P, R
– Učionica 10 u 14h –  ispit iz Osnova ekonomije polažu studenti čija prezimena počinju na sledeća slova: S, T, Ć, F, C, Č, Š

30. decembra 2020.
Osnovi ekonomije – pitanja za završni ispit

Pitanja za završni ispit (predmet Osnovi ekonomije), možete naći u okviru materijala za predmet Osnovi ekonomije.

27. decembra 2020.
Važno obavestenje

Molim vas da vise ne saljete seminarske radove, jer je rok za to istekao.

Studenti koji su položili kolokvijum, a nemaju 18 poena,  što je uslov za izlazak na zavrsni ispit, neka seminarski rad donesu na dan zavrsnog ispita i neka ga predaju asistentkinji Jeleni Obradovic. Ukoliko to ne urade, radovi im neće biti pregledani.

Studenti koji nisu polozili kolokvijum u januarsko – februarskom roku, ne mogu izaci na zavrsni ispit. Oni ce na dan polaganja zavrsnog ispita polagati popravni kolokvijum, i tako će biti i u narednim rokovima, jer se bez položenog kolokvijuma ne može izaći na završni ispit.

Na završnom ispitu studenti će dobiti dva esejska pitanja i na oba će morati da odgovore kako bi položili završni ispit. Studenti će na raspolaganju imati 60 minuta. Minimalan broj poena na završnom ispitu je 33 poena, a maksimalan 65 poena. Studentima koji ne polože završni ispit, poeni sa završnog ispita se neće unositi u tabelu (poeni se unose u tabelu samo za one studente koji polože završni ispit, a tabela se objavljuje nekoliko dana nakon održavanja završnog ispita).

Spisak ispitnih pitanja za završni ispit će za nekoliko dana biti objavljen na mom linku u okviru materijala za predmet Osnovi ekonomije.

27. decembra 2020.
Tabela sa predispitnim poenima za generaciju 2020/2021

Postovani studenti,

tabelu sa predispitnim poenima mozete naci na mom linku u okviru materijala za predmet Osnovi ekonomije. Molim vas da vise ne saljete seminarske radove, jer je rok za to istekao. Studenti koji nemaju 18 poena potrebnih da izadju na zavrsni ispit, neka seminarski rad donesu na dan zavrsnog ispita i neka ga predaju asistentkinji Jeleni Obradovic.

Studenti koji nisu polozili kolokvijum u januarsko – februarskom roku, ne mogu izaci na zavrsni ispit. Oni ce na dan polaganja zavrsnog ispita polagati popravni kolokvijum.

3. novembra 2020.
Udžbenik Osnovi ekonomije

Udžbenik Osnovi ekonomije možete naći na Moodle platformi u okviru teme 1.

23. septembra 2020.
Rezultazi završnog ispita i kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

Poštovani studenti, sobzirom na to da još uvek nisam dobio ažurirarnu tabelu sa vašim predispitnim poenima, navešću, za sada, spisak studenata koji su položili završni ispit iz Osnova ekonomije, a večeras, ili sutra, cete u tabeli moći da pronađete konačnu ocenu. Završni ispit su položili sledeći studenti:

Jovanović Bojana 65 poena, Đurđev Aleksandar 56, Kovačević Marko 56, Stanišić Milan 49, Brunclik Laslo 33, Lukač Andrea 41, Plavšić Jovana 33, Šegrt Nikola 33, Dragoljević Bojana 33, Blagojević Ivan 33, Šijan Jovan 33, Nikolić Stana 56, Đanković Anđelina 49, Vojnović Isidor 33, Rodić Gorana 33, Garunović Stefan 33, Marković Vuk 33 i Bugarac Marko 33.

Kolokvijum su položili: Teglaš Marija 13 poena, Lučić Una 14, Bajić Dejana 20, Ćirić Nenad 11, Malinović Miloš 12, Blagojević Ivan 15 i Lužajić Dunja 12 poena.

23. septembra 2020.
Osnovi ekonomije, završni ispit 22.09.2020

Obaveštavju se studenti da će rezultati završnog ispita iz Osnovi ekonomije, održanog 22.09.2020. godine, biti objavljeni na mom linku do kraja današnjeg dana.