Izaberite stranicu

Đurić dr Dejan

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ddjuric971@gmail.com
Telefon 485-4048
Kabinet KABINET 34
Konsultacije Utorak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 12:00 - 12:40
https://us04web.zoom.us/j/71661900775?pwd=dzBYd2xBS1dRUjZ4cy9tSmU1cS8zZz09

Dejan Đurić je rođen 26. februara 1971. godine u Istoku (Kosovo i Metohija). Osnovnu i srednju školu završio je u Istoku. Na Ekonomskom fakultetu u Prištini diplomirao je 1993. godine, kao najbolji student na odseku za privredni razvoj. Na Ekonomskom fakultetu je izabran za asistenta pripravnika na predmetu Teorija privrednog razvoja. Nakon završetka postdiplomskih studija izabran je za asistenta saradnika na predmetu Ekonomika Jugoslavije. Doktorsku disertaciju, pod naslovom “Strane direktne investicije u postsocijalističkim zemljama sa osvrtom na privredu Srbije“, odbranio je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, a godinu dana kasnije izabran je za docenta na predmetu Nacionalna ekonomija.

Od 2008. godine radi kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i angažovan je na izvođenju nastave za sledeće nastavne predmete: Nacionalna ekonomija, Osnovi ekonomije (na osnovnim studijama) i Konkurentnost preduzeća i privrede (na master strukovnim studijama).
Odlukom Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja – Univerziteta u Kragujevcu iz 2018. godine, dr Dejan Đurić izabran je naučno zvanje Naučni saradnik.

Učesnik je većeg broja naučnih, stručnih i poslovnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je dva udžbenika, dve monografije i više od 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima sa naučnih skupova.

P. Ralević, M. Dobrodolac, L. Švadlenka, D. Šarac, D. Đurić, (2020) „Efficiency and Productivity Analysis of Universal Service Obligation: a Case of 29 Designated Operators in the European Countries    „, Technological and Economic Development of Economy, 2020 Vulume 26 Issue 4: 785-807. (M21a)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „Development of Tourist Potential as a Chance for Serbian Economy – Example of National Park Djerdap“, The First International Scientific Conference, Tourizm in Function of Development of the Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 2-4 June, 2016, ISBN 978-86-89949-09-4, p.382-398. (M14)

– Ralevic Ljubenovic, I., Djuric, D., Đurić Dragana, (2009) “Foreign direct investments in Serbia – state and perspectives“, 113th Seminar of the EAAE “The Role Of Knowledge, Innovation and Human Capital in Multifunctional Agriculture and Territorial Rural Development”, Thematic Proceedings, Europen Association of Agricultural Economists, Institut of Agricultural Economics Belgrade, 9th – 11th December 2009, Belgrade, Serbia, p.431-440. M (14)

– Đurić D., Đurić Dragana, (2017), „Cultural-Historic Heritage and Cultural Tourism in the Function of Strengthening of the Tourist Offer of Serbia“, 2 International Scientific Conference “Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia – Tourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries”, Thematic Proceedings – I, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 1-3 June, 2017, p. 362-378. ISBN 978-86-89949-21-6. (M 14)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „State and Perspectives of Foreign Trade Exchange of Fruit – the Example of Serbia“, Međunarodna konferencija: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona – razvoj i primena čistih tehnologija u poljoprivredi, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd. (M14)

– Đurić, D., Ristić, J., Đurić Dragana, (2016),“Foreign Direct Investments in the Role of Strengthening the Export Competitiveness of the Serbian Economy“, časopis Ekonomika poljoprivrede, br. 2-2016, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2010), “Poznavanje kulturnih različitosti kao kritična veština upravljanja ljudima i poslovnim procesima u globalnim okvirima“, časopis Ekonomika poljoprivrede (M24 – časopis međunarodnog značaja), God./Vol. LVII, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 377-393. M (24)

– Đurić D., Ristić J., Đurić Dragana, (2017),“Export of Agricultural and Food Products in the Function of Economic Growth of Republic of Serbia“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LXIV, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 887-901, ISSN 0352-3462. M (24)

– Đurić I., Đurić D., Živković P, (2013), “Secondary Vocational Education in Service of Economic Growth and Society Development“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LX, N° 4 (759-775), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, oktobar-decembar. M (24)

– Đurić D., Živkov D., Kolar S, (2011) “Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući rizici koji iz njih proizilaze u postrkiznom periodu“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. 58, br./N° 2 (299-309), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

Predavanja

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)

Ispiti

  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE
  PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  GEOPOLITIKA (BOL. 07)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  NACIONALNA EKONOMIJA
  OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Materijali

GEOPOLITIKA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Obaveštenja

15. oktobra 2020.
Obaveštenje o predavanjima preko Zoom aplikacije

Poštovane koleginice i kolege,

0d 19. oktobra počinju predavanja i preko Zoom aplikacije, koja će se svake druge nedelje održavati prema rasporedu predavanja koji ste dobili. To znači da će prvi termin predavanja biti petak, 23. oktobra. Bićete podeljeni u tri predavačke grupe, tako da će svaka grupa imati svoj termin predavanja i link preko kojeg ćete moći da se povežete.

Prvoj predavačkoj grupi pripadaju studenti sa studijskog programa FB (Finansije i bankarstvo), uključujući i studente studija na daljinu – DLS. Termin predavanja za ovu grupu je petak, 23.10., od 10:15 do 11:00 časova.

https://us04web.zoom.us/j/77072253820?pwd=K2VXOGtSQldZalprNnFCa1VRc0ZyUT09

Meeting ID: 770 7225 3820
Passcode: 5JSq2T

Drugoj predavačkoj grupi pripadaju studenti sa studijskog programa TH (Turizam i hotelijerstvo). Termin predavanja za ovu grupu je petak, 23.10., od 11:15 do 12:00 časova.

https://us04web.zoom.us/j/77452351844?pwd=eStHWjRSWFBxYStaQkE2ZFh2Z2hndz09

Meeting ID: 774 5235 1844
Passcode: 9BMnSB

Trećoj predavačkoj grupi pripadaju studenti sa studijskog programa TR (Trgovina i međunarodno poslovanje) i studijskog programa PI (Primenjena informatika). Termin predavanja za ovu grupu je petak, 23.10., od 12:15 do 13:00 časova.

https://us04web.zoom.us/j/74361081015?pwd=Z0tFUlNlSjhET2Q5R0xzL29CcGF1Zz09

Meeting ID: 743 6108 1015
Passcode: 0TJiPP

Dobio sam informacije u školi da će knjiga u elektronskoj formi uskoro biti dostavljena studentima. Ali, bez obzira na to, gradivo se svake nedelje postavlja na Moodle platformu i ono je isto kao i u knjizi. Gradivo za kolokvijum obuhvata gradivo od početka knjige do 90. strane, a na Moodle platformi gradivo za kolokvijum je gradivo koje se odnosi na prvih šest nedelja. Do sada je postavljeno gradivo za prve tri nedelje.

Važno je da redovno čitate materijal za predavanja i vežbe i da radite testove koji se nalaze na platformi. Danas su bile konsultacije preko Zoom aplikacije, ali nije bilo prisutnih učesnika. Ove konsultacije će se održavati svakog četvrtka od 12:00 do 12:40 časova, tako da možete učestvovati sledećeg četvrtka. Možete doći i u školu na konsultacije, svakog utorka, od 11 do 13 sati (kabinet br. 34). Pratite moj link ili sajt  škole, jer se ponekad desi da se dan i termin konsultacija promeni samo za jednu nedelju.

Dejan Đurić

 

14. oktobra 2020.
Obaveštenje o konsultacijama

Konsultacije će se ubuduće održavati svakog utorka, od 11:00 – 13:00h, kabinet 34-Liman.

7. oktobra 2020.
Obaveštenje

OSNOVI EKONOMIJE

STRUKTURA POENA
1. kolokvijum: 20 poena (min. 11p.)
2. seminarski rad: 10 peona
3. testovi za aktivnost: 5 poena
35 predispitnih poena (18 p. – uslov za izlazak na ispit, kolokvijum mora biti položen!)
4. ispit 65 poena (min. 33 p.)
GRADIVO ZA KOLOKVIJUM
Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 1 do 90 str. (do glave “Preduzeća
na monopolskom tržištu”)
8 ili 10 test pitanja
GRADIVO ZA ISPIT
Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 90. str. do kraja knjige
3 esejska pitanja
SEMINARSKI RADOVI
Seminarski rad nosi od 0 do 10 poena. Uputstvo za pisanje seminarskog rada se nalazi na linku
predmetnog profesora i asistenta. Teme za seminarski rad studenti SAMI BIRAJU iz gradiva
za kolokvijum i ispit, pri čemu prate aktuelnu oblast za tu nedelju (ili oblast pre, ili kasnije), u
zavisnosti od nedelje u kojoj šalju seminarski rad. Rok za predaju rada je 25.12.2020.
Svi studenti koji slušaju vežbe kod prof. dr Dejana Đurića će slati seminarske radove na mail
ddjuric971@gmail.com , dok student koji slušaju vežbe kod Jelene Obradović treba da pošalju
radove na jelena.obradovic.vps@gmail.com
TESTOVI ZA AKTIVNOST
Testovi za aktivnost nose 5 poena. Studenti koji žele na ovaj način da prikupe poene, treba da
urade 5 testova po svom izboru (sami da izaberu od ukupno 15 testova koji će biti postavljeni),
do kraja semestra.
VEŽBE
ODGOVORE NA PITANJA KOJA SU POSTAVLJENA POD NAZIVOM VEŽBE NE
TREBA SLATI.

Uputstvo za pisanje seminarskog rada možete naći u materijalima za predmet Osnovi ekonomije.

30. septembra 2020.
Obaveštenje za studente prve godine (brucoše) – predmet Osnovi ekonomije

Poštovani studenti, pre nego što vam pružim neka osnovna obaveštenja o načinu odvijanje nastave i vežbi u predstojećem semestru, želim da Vas, u svoje ime, i ime institucije u kojoj sam zaposlen, pozdravim i poželim dobro zdravlje i uspešno studiranje na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

Moje ime je Dejan Đurić, i ja ću izvoditi nastavu na predmetu Osnovi ekonomije, dok je za izvođenje vežbi zadužena moja koleginica Jelena Obradović.

Zbog poznatih problema sa korona virusom, nastava i vežbe će se odvijati preko moodle platforme, kojoj ćete uskoro  moći da pristupite. Materijal za predavanja i vežbe će svake nedelje biti stavljan na pomenutu platformu. Ukoliko tokom semestra bude nekih nejasnoća i nedoumica u vezi sa materijalom koji treba da pripremate, imaćete priliku da dođete u školu u terminu naših konsultacija (termin od 2 sata i broj kabineta  će biti istaknuti na moodle platformi i sajtu škole) kako biste dobili informacije koje su Vam potrebne.

Da biste na kraju semestra stekli uslov da izadjete na završni ispit, potrebno je da prikupite tzv. predispitne poene. Maksimalan broj poena, vezan za predispitne obaveze, je 35 poena. Za izlazak na završni ispit, potrebno je ostvariti minimalno 18 poena. To možete uraditi na sledeći način: u toku semestra (najverovatnije krajem novembra ili početkom decembra) radićete kolokvijum na kome možete osvojiti maksimalno 20 poena (za polaganje kolokvijuma je potrebno minimum 11 poena). Kolokvijum će se raditi u prostorijama naše škole, a ukoliko to budu nalagali zdravstveni razlozi, kolokvijum će se polagati online. Osim maksimalnih 20 poena, koje možete dobiti na kolokvijumu, još 10 poena možete dobiti na osnovu aktivnosti na vežbama kod koleginice Jelene Obradović. Preostalih 5 poena dobijate na osnovu prisutnosti na vežbama, a evidenciju o tome će voditi koleginica Obradović. Dakle, za sve informacije o prikupljanju poena vezanih za aktivnost i prisustvo na vežbama, obraćajte se koleginici Obradović putem mejla ili odlaskom na konsultacije.

Gradivo za kolokvijum obuhvata prvih 8 poglavlja – do 90. strane knjige (od početka knjige do naslova: Preduzeća na monoplskom tržištu). Na kolokvijumu ćete dobiti desetak pitanja koja će podrazumevati kraće odgovore – test pitanja.

Gradivo za završni ispit obuhvata gradivo od 90. strane, pa do kraja udžbenika Osnovi ekonomije. Na završnom ispitu, koji se polaže nakon završetka semestra (u januaru ili februaru), možete osvojiti maksimalno 65 poena i on će se raditi tako što ćete dobiti tri pitanja esejskog tipa, na koja ćete morati da date opširnije i detaljnije odgovore. Minimalan broj poena na završnom ispitu je 33 poena.

Kada se na kraju saberu poeni, vezani za predispitne aktivnosti, sa poenima sa završnog ispita, dobija se ukupan broj poena. Da biste položili ispit, na kraju morate imati najmanje 51 poen (maksimalan broj poena je 100). Konačna ocena se formira na sledeći način: 51-60 poena – ocena 6, 61-70 poena – ocena 7, 71-80 poena ocena 8, 81-90 poena – ocena 9 i 90-100 poena – ocena 10.

Za sva druga obaveštenja, pratite moj link.

Srdačan pozdrav,

Dejan Đurić

23. septembra 2020.
Rezultazi završnog ispita i kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

Poštovani studenti, sobzirom na to da još uvek nisam dobio ažurirarnu tabelu sa vašim predispitnim poenima, navešću, za sada, spisak studenata koji su položili završni ispit iz Osnova ekonomije, a večeras, ili sutra, cete u tabeli moći da pronađete konačnu ocenu. Završni ispit su položili sledeći studenti:

Jovanović Bojana 65 poena, Đurđev Aleksandar 56, Kovačević Marko 56, Stanišić Milan 49, Brunclik Laslo 33, Lukač Andrea 41, Plavšić Jovana 33, Šegrt Nikola 33, Dragoljević Bojana 33, Blagojević Ivan 33, Šijan Jovan 33, Nikolić Stana 56, Đanković Anđelina 49, Vojnović Isidor 33, Rodić Gorana 33, Garunović Stefan 33, Marković Vuk 33 i Bugarac Marko 33.

Kolokvijum su položili: Teglaš Marija 13 poena, Lučić Una 14, Bajić Dejana 20, Ćirić Nenad 11, Malinović Miloš 12, Blagojević Ivan 15 i Lužajić Dunja 12 poena.

23. septembra 2020.
Osnovi ekonomije, završni ispit 22.09.2020

Obaveštavju se studenti da će rezultati završnog ispita iz Osnovi ekonomije, održanog 22.09.2020. godine, biti objavljeni na mom linku do kraja današnjeg dana.

29. juna 2020.

Poštovani studenti,

Završni ispit iz predmeta Nacionalna ekonomija i Konkurentnost preduzeća i privrede (master) biće održani u utorak, 30. juna, od 9 časova, u zgradi u Bulevaru kralja Petra,

Završni ispit iz predmeta Osnovi ekonomije i kolokvijumi iz predmeta Osnovi ekonomije i Nacionalna ekonomija biće održani u utorak, 30. juna, od 11:30 u zgradi u Bulevaru kralja Petra.

24. maja 2020.
Obaveštenje o gradivu za pripremu završnog ispita iz predmeta Nacionalna ekonomija

Poštovani studenti,

imajući u vidu otežane okolnosti održavanja nastave u ovom semestru, a u želji da vam malo olakšam pripremu završnog ispita iz predmeta Nacionalna ekonomija, navešću vam predavanja na koja treba da se posebno fokusirate. To su sledeća predavanja, koja se nalaze na mom linku: predavanja od 19.03., 26.03., 02.04. (uključujući i rad od 02.04.), 16.04., 30.04., 07.05., i 14.05. 2020. godine.

Istovremeno vas podsećam da ne morate napamet učiti sve ekonomske pokazatelje, već samo one za koje procenite da imaju veću važnost. Na završnom ispitu cete kao i do sada dobiti dva pitanja esejskog tipa.

 

1. maja 2020.
Obaveštenje o prijavljivanju studenata za popravni kolokvijum za martovski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti koji su prethodnim semestrima odslušali nastavu iz predmeta: Osnovi ekonomije, Nacionalna ekonomija i Konkurentnost preduzeća i privrede, a žele da u propuštenom martovskom roku polažu popravni kolokvijum iz navedenih predmeta, da se prijave predmetnim asistentima putem mejla. Termin održavanja će biti naknadno istaknut  na sajtu škole.

27. aprila 2020.
Obavestenje o nacinu polaganja kolokvijuma i sticanju predispitnih poena

Postovane koleginice i kolege,

Obavestavam vas da cete na linku koleginica Jelene Dumeljić i Jelene Obradović moći da preuzmete pitanja za kolovijum za predmet Nacionalna ekonomija. U kontaktu sa pomenutim koleginicama, moći ćete da dobijete i sve potrebne informacije o načinu polaganja kolokvijuma i izrade seminarskih radova, kako biste mogli da sakupite potrebne poene za izlazak na završni ispit. Poeni za prisustvo predavanjima i vežbama će biti dodeljeni svim studentima.

Obaveštavaju se studenti master studija, koji u ovom semestru slušaju predmet Konkurentnost preduzeća i privrede, da se preko linka koleginice Milić Dragane mogu upoznati sa načinom polaganja kolokvijuma i izrade seminarskih radova.

Srdačan pozdrav,

Dejan Đurić

18. marta 2020.
Obaveštenje o predavanjima

Poštovani studenti,

obaveštavam vas da ćete na mom linku svake nedelje moći da pronađete materijal za predavanja. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete se obratiti putem mejla, meni ili mojim asistentima.

Srdačan pozdrav,

Dejan Đuric