Izaberite stranicu

Đurić dr Dejan

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ddjuric971@gmail.com
Telefon 485-4048
Kabinet KABINET 34
Konsultacije Utorak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 12:00 - 12:40
https://us04web.zoom.us/j/72176433989?pwd=aTFYMngxd3lHbEM4UHg4ZEYrN3k2QT09

Dejan Đurić je rođen 26. februara 1971. godine u Istoku (Kosovo i Metohija). Osnovnu i srednju školu završio je u Istoku. Na Ekonomskom fakultetu u Prištini diplomirao je 1993. godine, kao najbolji student na odseku za privredni razvoj. Na Ekonomskom fakultetu je izabran za asistenta pripravnika na predmetu Teorija privrednog razvoja. Nakon završetka postdiplomskih studija izabran je za asistenta saradnika na predmetu Ekonomika Jugoslavije. Doktorsku disertaciju, pod naslovom “Strane direktne investicije u postsocijalističkim zemljama sa osvrtom na privredu Srbije“, odbranio je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, a godinu dana kasnije izabran je za docenta na predmetu Nacionalna ekonomija.

Od 2008. godine radi kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i angažovan je na izvođenju nastave za sledeće nastavne predmete: Nacionalna ekonomija, Osnovi ekonomije (na osnovnim studijama) i Konkurentnost preduzeća i privrede (na master strukovnim studijama).
Odlukom Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja – Univerziteta u Kragujevcu iz 2018. godine, dr Dejan Đurić izabran je naučno zvanje Naučni saradnik.

Učesnik je većeg broja naučnih, stručnih i poslovnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je dva udžbenika, dve monografije i više od 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima sa naučnih skupova.

P. Ralević, M. Dobrodolac, L. Švadlenka, D. Šarac, D. Đurić, (2020) „Efficiency and Productivity Analysis of Universal Service Obligation: a Case of 29 Designated Operators in the European Countries    „, Technological and Economic Development of Economy, 2020 Vulume 26 Issue 4: 785-807. (M21a)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „Development of Tourist Potential as a Chance for Serbian Economy – Example of National Park Djerdap“, The First International Scientific Conference, Tourizm in Function of Development of the Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 2-4 June, 2016, ISBN 978-86-89949-09-4, p.382-398. (M14)

– Ralevic Ljubenovic, I., Djuric, D., Đurić Dragana, (2009) “Foreign direct investments in Serbia – state and perspectives“, 113th Seminar of the EAAE “The Role Of Knowledge, Innovation and Human Capital in Multifunctional Agriculture and Territorial Rural Development”, Thematic Proceedings, Europen Association of Agricultural Economists, Institut of Agricultural Economics Belgrade, 9th – 11th December 2009, Belgrade, Serbia, p.431-440. M (14)

– Đurić D., Đurić Dragana, (2017), „Cultural-Historic Heritage and Cultural Tourism in the Function of Strengthening of the Tourist Offer of Serbia“, 2 International Scientific Conference “Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia – Tourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries”, Thematic Proceedings – I, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, 1-3 June, 2017, p. 362-378. ISBN 978-86-89949-21-6. (M 14)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2016) „State and Perspectives of Foreign Trade Exchange of Fruit – the Example of Serbia“, Međunarodna konferencija: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona – razvoj i primena čistih tehnologija u poljoprivredi, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd. (M14)

– Đurić, D., Ristić, J., Đurić Dragana, (2016),“Foreign Direct Investments in the Role of Strengthening the Export Competitiveness of the Serbian Economy“, časopis Ekonomika poljoprivrede, br. 2-2016, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

– Đurić, D., Đurić Dragana, (2010), “Poznavanje kulturnih različitosti kao kritična veština upravljanja ljudima i poslovnim procesima u globalnim okvirima“, časopis Ekonomika poljoprivrede (M24 – časopis međunarodnog značaja), God./Vol. LVII, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 377-393. M (24)

– Đurić D., Ristić J., Đurić Dragana, (2017),“Export of Agricultural and Food Products in the Function of Economic Growth of Republic of Serbia“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LXIV, br./N° 3, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, str. 887-901, ISSN 0352-3462. M (24)

– Đurić I., Đurić D., Živković P, (2013), “Secondary Vocational Education in Service of Economic Growth and Society Development“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. LX, N° 4 (759-775), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd, oktobar-decembar. M (24)

– Đurić D., Živkov D., Kolar S, (2011) “Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući rizici koji iz njih proizilaze u postrkiznom periodu“, časopis Ekonomika poljoprivrede, God./Vol. 58, br./N° 2 (299-309), Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt (Rumunija), Beograd. M (24)

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Vežbe

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)

Ispiti

  PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  GEOPOLITIKA (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 12)
  OKRUŽENjE POSLOVANjA (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 07)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Materijali

GEOPOLITIKA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)

Obaveštenja

21. septembra 2021.
Upis ocena i uvid u radove

Upis ocena i uvid u radove za ispite održane 18.09., održaće se u četvrtak 23.09., u terminu od 11 do 13 časova na Limanu, kabinet 34.

20. juna 2021.
Rezultati ispita, 17.06.2021

Rezultate ispita održanih 17.06.2021. možete pronaći u okviru materijala predmeta. Upis ocena i uvid u radove će se održati u sredu 23.06.2021. od 15:30h na Limanu (kabinet 34).

4. juna 2021.
Gradivo za ispit i kolokvijum za studente starijih generacija

Studenti koji ne pripadaju tekucoj generaciji, kolokvijum i zavrsni ispit polazu na sledeci nacin:

 1. Kolokvijum se polaze iz udzbenika Nacionalna ekonomija (Djuric, Djordjevic, Tomic), od pocetka knjige do 86. strane.
 2. Zavrsni ispit – udzbenik Nacionalna ekonomija (Djuric, Djordjevic, Tomic), od  86. strane do 130. strane.                                         – udzbenik Osnovi ekonomije (Jednak, Tomic), poglavlja 4, 7, 8 i 9.

3. juna 2021.
Obaveštenje o promeni termina konsultacija

Konsultacije će se naredne nedelje, umesto u utorak, 08.09., održati u sredu, 09.09., u terminu od 12 – 14 časova na Limanu.

30. maja 2021.
Predavanja preko Zoom aplikacije, Konkurentnost preduzeca i privrede (master) 31.05.2021

Predavanja preko Zoom aplikacije, Konkurentnost preduzeca i privrede (master) 31.05.2021

 

Svi studenti su u istoj predavackoj grupi.

Prvi cas 13:00 – 13:45

https://us04web.zoom.us/j/73354261536?pwd=R0VJYlFLbTA2akorMDVmdGFSVVlLQT09

Meeting ID: 733 5426 1536
Passcode: eN8VL6

 

30. maja 2021.
Predavanja preko Zoom aplikacije 31.05.2021, Nacionalna ekonomija

Predavanja preko Zoom aplikacije 31.05.2021

Svi studenti su u istoj predavackoj grupi.

Prvi cas 11:00 – 11:45

https://us04web.zoom.us/j/79572025534?pwd=SFMvd0l4N1ZKTUhNaHpqSHRuSGRlQT09

Meeting ID: 795 7202 5534
Passcode: 8euwCu

Drugi cas 12:00 – 12:45

https://us04web.zoom.us/j/74172179445?pwd=UnNKWFpPWXdOMFRIV0VCaG9nRkNrQT09

Meeting ID: 741 7217 9445
Passcode: X3w9tE

23. maja 2021.
Predavanja preko Zoom aplikacije, 24.05.2021, Konkurentnost preduzeca i privrede(master)

Predavanja preko Zoom aplikacije, Konkurentnost preduzeca i privrede (master) 24.05.2021

 

Svi studenti su u istoj predavackoj grupi.

Prvi cas 13:00 – 13:45

https://us04web.zoom.us/j/76385913995?pwd=RG8zWlFIODNEaytRWTBvSGt2dTNUZz09

Meeting ID: 763 8591 3995
Passcode: 5DBJP8

Drugi cas 14:00 – 14:45

https://us04web.zoom.us/j/76885115147?pwd=NDYwMm1NRmRFbkdzT2ZIaXRLaEpoUT09

Meeting ID: 768 8511 5147
Passcode: K8F9EX

Treci cas 15:00 – 15:45

https://us04web.zoom.us/j/71426105173?pwd=ZHZZT1dwT3dZNmREazAxSFlHMU05UT09

Meeting ID: 714 2610 5173
Passcode: dhA3jG

23. maja 2021.
Predavanja preko Zoom aplikacije, 24.05.2021, Nacionalna ekonomija

Predavanja preko Zoom aplikacije 24.05.2021

Svi studenti su u istoj predavackoj grupi.

Prvi cas 11:00 – 11:45

https://us04web.zoom.us/j/71000758031?pwd=WnVFVm9pUy8rQUZnL0k4bUhCSllSQT09

Meeting ID: 710 0075 8031
Passcode: vy3VXG

Drugi cas 12:00 – 12:45

https://us04web.zoom.us/j/73140485668?pwd=L0xIYWovT1hVV1NnMTRtR0JkVmcwQT09

Meeting ID: 731 4048 5668
Passcode: 6bFJCD

15. maja 2021.
Upis ocena i uvid u radove

Rezultate ispita, održanih 11.05.2021. godine, možete pronaći u okviru materijala za predmet Osnovi ekonomije.

Upis ocena i uvid u radove je zakazan za utorak 18.05.2021., u 11 časova na Limanu (kabinet 34).

12. maja 2021.
Nacionalna ekonomija, pitanja za završni ispit

Pitanja za završni ispit za predmet Nacionalna ekonomija,  možete pronaći u okviru materijala za ovaj predmet.

25. aprila 2021.
Predavanja preko Zoom aplikacije, Konkurentnost preduzeca i privrede (master) 10.05.2021

Predavanja preko Zoom aplikacije, Konkurentnost preduzeca i privrede (master) 10.05.2021

 

Svi studenti su u istoj predavackoj grupi.

Prvi cas 13:00 – 13:45

https://us04web.zoom.us/j/76207674920?pwd=dU55NWxkd3NvQjlBYmFZNUg3THp5QT09

Meeting ID: 762 0767 4920
Passcode: 3J0QLw

Drugi cas 14:00 – 14:45

https://us04web.zoom.us/j/74662927700?pwd=R3ZGdHBWL1dHRkJQTDRYNW5McFg0dz09

Meeting ID: 746 6292 7700
Passcode: 0tdb3Z

Treci cas 15:00 – 15:45

https://us04web.zoom.us/j/79974091159?pwd=NDFBU0w3SHEwbFVkNG95dnVPcllrdz09

Meeting ID: 799 7409 1159
Passcode: vHKf7s

25. aprila 2021.
Predavanja preko Zoom aplikacije, 10.05.2021, Nacionalna ekonomija

Predavanja preko Zoom aplikacije 10.05.2021

Svi studenti su u istoj predavackoj grupi.

Prvi cas 11:00 – 11:45

https://us04web.zoom.us/j/78280103581?pwd=MWt2dTU1VlFRMmcyRWZXaDEyVUlpUT09

Meeting ID: 782 8010 3581
Passcode: r6RVj1

Drugi cas 12:00 – 12:45

https://us04web.zoom.us/j/73158014078?pwd=Z2hHVkxNSzk2OHpkVDlrcVZpMnd3Zz09

Meeting ID: 731 5801 4078
Passcode: SEFX85

18. aprila 2021.
Upis ocena i uvid u radove sa ispita, odrzanih 16.04.2021.

Upis ocena i uvid u radove sa ispita, održanih 16.04.2021. godine, biće održan u utorak 20.04.2021. godine, od 12 časova na Limanu (kabinet 34).

U tabele su uneti poeni samo za studente koji su položili završni ispit.

17. februara 2021.
Predmet Nacionalna ekonomija – Obaveštenje o načinu održavanja predavanja i vežbi

Poštovani studenti,

predavanja iz predmeta Nacionalna ekonomija održavaće se preko Zoom apikacije. Predavanja se održavaju ponedeljkom (prvi čas od 11:00-11:45, drugi čas od 12:00-12:45). Vežbe se održavaju uživo, a za izvođenje vežbi su zadužene koleginice Marija Vranješ i dr Marija Vuković.

Predispitne obaveze donose maksimalno 35 poena (kolokvijum – 20 poena, za prolaz je potrebno ostvariti najmanje 11 poena na kolokvijumu, izrada seminarskog rada – 10 poena, prisustvo – 5 poena). Da bi student stekao pravo da polaže završni ispit, mora ostvariti najmanje 18 predispitnih poena.

Seminarske radove studenti rade kod koleginica koje su zadužene za izvođenje vežbi, koje, takođe, vode i evidenciju o prisustvu studenata na osnovu koje se dobijaju poeni za prisustvo nastavnim aktivnostima (maksimano 5 poena).

Maksimalan broj poena na završnom ispitu je 65, a minimalan broj poena za polaganje završnog ispita je 33 poena. Na završnom ispitu studenti rade 2 pitanja esejskog tipa. Do kraja semestra, studenti će dobiti spisak pitanja za polaganje završnog ispita.

Gradivo za polaganje kolokvijuma i završnog ispita se nalazi u udžbeniku Nacionalna ekonomija ( koautori: Dejan Đurić. Miroslav Đorđević, Radovan Tomić).

Gradivo za kolokvijum obuhvata sledeće delove udžbenika: od 12-25 strane, od 40-51 strane i od 131-176 strane. Kolokvijum će se polagati uživo u prostorijama škole . U toku semestra ćemo doneti odluku o tome da li će na kolokvimu biti pitanja esejskog tipa, ili će biti veći broj pitanja koja će zahtevati kraće odgovore. Studenti sa DLS studija kolokvijum polazu online.

Gradivo za završni ispit obuhvata deo udžbenika od 176. strane do kraja knjige.

 

 

30. decembra 2020.
Osnovi ekonomije – pitanja za završni ispit

Pitanja za završni ispit (predmet Osnovi ekonomije), možete naći u okviru materijala za predmet Osnovi ekonomije.

3. novembra 2020.
Udžbenik Osnovi ekonomije

Udžbenik Osnovi ekonomije možete naći na Moodle platformi u okviru teme 1.