Izaberite stranicu

Jović dr Ljiljana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ljiljana09@hotmail.com
Telefon 485-4034
Kabinet KABINET 43
Konsultacije Utorak 16:00-18:00
Onlajn konsultacije Sreda 16-17
Skype Ljiljana Jovic

Ljiljana dr Jović je od 2012.godine zaposlena kao predavač a potom i kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. realizuje nastavne aktivnosti iz oblasti Finansija, dok su joj javne finansije i menadžment javnog sektora uži predmeti interesovanja.

Nastavnu aktivnost je započela 2005. godine na Slobomir P Univerzitetu u Bijeljini gde je  na Poreskoj akademiji u dva mandata obavljala i funkciju dekana.  Tokom angažmana na Slobomir P Univerzitetu birana je u nastavno-naučna zvanja od asistenta do vanrednog profesora i to za užu naučnu oblast Fiskalna ekonomija.

Recenzirala je veći broj radova za naučne i stručne časopise i to: Industrija koji izdaje Ekonomski institut u Beogradu, Nauka- časopis za društvene i humanističke nauke Slobomir P Univerziteta  i Škola biznisa- naučnostručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Pored toga, recenzirala  radove za više naučnih konferencija gde je bila član ili predsednik programskog i uređivačkog odbora.

Bila mentor na više magistarskih i master radova kao i član komisije za odbranu doktorskih radova.

Obrazovanje:

05.11.2008.g. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena doktorska disertacija pod naslovom Oporezivanje dohotka fizičkih lica u zemljama u tranziciji. Mentor  prof. dr Božidar Raičević.

09.02.2005.g.  Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena magistarska teza pod naslovom „Fiskalna decentralizacija u Bosni i Hercegovini“. Mentor  prof. dr Božidar Raičević.

2002-2005.g.  Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Monetarni i fiskalni menadžmenta i upravljanje socijalnim djelatnostima, opcija Monetarni i fiskalni menadžment.

1999-2002.g.  Ekonomski fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu,

1997-1999.g.  Viša škola za spoljnu trgovinu, Bijeljina.

 

 

Monografije:

 1. Kosanović,N, Jović, Lj, Tomić, V, Model reintegracije povratnika po readmisiji u agro-biznis sektor Republike Srbije, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, 2016.
 2. Bomeštar, N, Jović, Lj , Fiskalni i monetarni aspekti krize, Slobomir P Univerzitet, 2015.
 3. Jović, Lj, Maksimović, Lj, Uticaj poreske konkurentnosti na investicionu klimu u Republici Srpskoj, Slobomir P Univerzitet, 2014.

Udžbenici:

 1. Jović Lj, Fiskalni federalizam, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, 2012.

Naučni  radovi:

 1. Jović, Lj,Vuković, M, Ćeranić, D. Rashodi društva zasnovanog na znanju u funkciji rasta konkurentnosti  Bosne i Hercegovine,  Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, br.2, 2017, str. 78-92.
 2. Jović Lj, Kosanović, N, Vukadinović, P, Analsis of subventions for Agriculture in Republic of Serbia and Republic of Srpska , Ekonomika poljoprivrede br. 62, Naučno društvo agrarnih ekonomista Beograd, Akademija ekonomskih nauka Bukurešt, Beograd, decembar 2015, str.963-975.
 3. Jović Lj, Bomeštar, N, Stanetić,V, Fiscal implication of State Intervention of Labour Market, Challenges in Changing Labour Markets – Thematic Monograph, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2012.g. str.175-190.Naučno – istraživačka  delatnost :– Projekat:  „Merenje postojećeg nivoa konkurentnosti AP Vojvodine“, Visoka poslovna škola strukovnih studija, projekat  rađen po konkursu koji je raspisala AP Vojvodina, 2017-2018. godine- Projekat: „ Pregled ulaganja i očekivanih efekata po opštinama u RS 2010-2015“ Poreska Akademija i NIPEKS Slobomir P Univerziteta, 2006.– Projekat “ Reforma sistema i politike direktnih poreza u Republici Srpskoj”, Poreska Akademija i NIPEKS Slobomir P Univerziteta, januar 2008.

Predavanja

  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)

Ispiti

  JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
  PERSONALNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
  BUDžETIRANjE, PLANIRANjE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (PRE BOL.)
  JAVNE FINANSIJE I BUDžETIRANjE (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANjE POREZA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (BOL. 07 - SS)
  INSTRUMENTI FINANSIRANjA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)

Materijali

FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)
FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (BOL. 17)
INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (SS)
MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
UPRAVLJANJE RIZICIMA (SS)

Obaveštenja

15. oktobra 2020.
online predavanje iz finansijske strategije i planiranja poreza

ljiljana jovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Finansijska strategija i planiranje poreza
Time: Oct 22, 2020 16:00 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74150948988?pwd=bXEwWUZnTDNRYjVncGR3d2xPTThxdz09

Meeting ID: 741 5094 8988
Passcode: 5b829L

14. juna 2020.
Rezultati ispita iz Finansansijske strategije i planiranja poreza

Poziva se studentkinja  Zečević Vanja da se javi na konsultacije u utorak 16.06. u 15 casova.

17. marta 2020.
Režim održavanja nastave

Poštovani studenti,

zbog novonastale situacije i prelaska na na online nastavu, obaveštavam vas da ću:

 • Za predmet Finansijske berze koji se sluša u tekućem semestru, biće svakog ponedeljka postavljena prezentaciju i prateći  materijali vezani za nastavnu jedinicu koja se, po planu rada koji vam je ranije prezentovan, obrađuje te sedmice. Način na koji možete prikupiti predispitne poene je detaljno objašnjen na stranici koleginice  dr Dragane Milić koja je asistent na ovom predmetu. Napominjem da sve predispitne poene možete ostvarivati učenjem na daljinu i najkasnije do termina ispita.
 • Za predmet Finansijska strategija i planiranje poreza, u vezi predispitnih poena potrebno je da se obratite predmetnom asistentu Mireli Momčilović.
 • Za ostale predmete na kojima sam ja predmetni nastavnik, a na kojima nema asitenta, molim vas da se obratite meni na mail ljiljana09@hotmail.com u vezi sa predispitnim poenima.
 • nece postojati mogucnost izlaska na  ispit studentima koji nemaju odgovarajući broj predispitnih poena.
 • O terminima i načinu polaganja ispita i ispitnim rokovima, bićete naknadno obavešteni.                                                                                               Ljiljana Jović

4. oktobra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom- oktobar II

Gavrancic Ivan- ocena  5

Gelic Sasa- ocena 7

Uvid u radove i upis ocena 05.10. u 11 casova, kabinet  43.

 

5. septembra 2019.
Upis ocena iz stručne prakse

Upis ocena iz stručne prakse za septembarski ispitni rok obaviće se u četvrtak, 12.09. u 13 časova u kabinetu 43.

5. septembra 2019.

Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje rizikom (Septembar 2019)- Kaspenski Ana-ocena 6.
Upis ocena je u četvrtak, 12.09. u 13 časova.

25. juna 2019.
Upis ocena iz stručne prakse

Upis ocena iz stručne prakse za studente koji su prijavili u junskom roku obaviće se u četvrtak 27.06. u 13 časova u kabinetu 43!

25. juna 2019.

Rezultati ispita u junskom roku:
1. Upravljane rizikom : Ivan Gavrančić-ocena 5
2. Budžetiranje, planiranje i kontrola profita:Stefanović Miloš, ocena 6

13. februara 2019.
uvid u radove i upis ocena

Upis ocena i uvid u radove sa ispita iz januarskog roka koji je zbog bolesti pomeren održaće se u cetvrtak 21.02. u 13 casova!

21. septembra 2018.
Rezultati ispita oktobar 1

Upravljanje rizicima

 • Saša Gelić  ocena 5
 • Jelena Bugarski ocena 5

Međunarodna poreska politika

 • Simo Poparić   ocena 10
 • Milica Bikarević – potrebno da se javi na mail

Uvid u radove u četvrtak  27.septembra u 11 casova u kabinetu 43.

11. septembra 2018.
Rezulati ispita-septembarski rok

Upravljanje rizikom

Jelena Bugarski  2016/100014    ocena 5

 

29. juna 2018.
Rezultati ispita- junski rok

 

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku

Međunarodna  poreska politika

Ime i prezime K1 K2 S prisustvo aktivnost Ispit Ukupno bodova ocena
Simo Poparić 14 15 10 5 10      
Milica Grujić 13 12 10 5 10 41 91 10
Milica Dedijer 13 10 10 5 10 43 91 10
Milica Bikarević 11              
Nenad Kuprešak 9 9 10     27 55 6
Branka Kovačević   10   5 10      
                 

Javne finansije

Nikola Trkulja 191/12 FR    56 bodova, ocena  6

 

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita

Ivana Višinka (Katalinić)  1867/06      ocena  6

 

Uvid u radove  i upis ocean je 05.jula. 2018. U 13 časova, kabinet 43.

 

23. maja 2018.
Rezultati majski ispitni rok

Instrumenti finansiranja javnih potreba

Svetlana Aleksić- ocena 6

Javne finansije

Ana Kopestenski- ocena 7 (65 bodova)

Uvid i upis ocena u cetvrtak 24. maja u 13 caosva; kabinet 43!

14. maja 2018.
Promena termina konsultacija i predavanja

Pomeraju se konsultacije, predavanja i vežbe kod dr LJiljane Jović koje su trebale biti održane  u četvrtak 17.maja, na utorak 22. maj i to konsultacije u terminu od 13-15 casova , te predavanja na predmetu Međunarodna poreska politika  od 15 casova.

 

19. decembra 2013.
Rezultati ispita iz predmeta Budžetiranje, planiranje i kontrola profita, decembarski rok

Dragana Radanovic 5 Vujakovic Aleksandra 6 Stojic Mirjana 6 Danijela Lukic 5 Bajagic Igor 5 Marija Stojakovic 5 Uvid u radove i upis ocjena je u ponedeljak, 24.12. u 8 i 30, kabinet 12 na Limanu!

20. novembra 2013.
Rezultati ispita iz premeta Budžetiranje-planiranje i kontrola profita

Ispit Budžetiranje, planiranje i kontrola profita položila je Popovic Sladana , ocjena 6. Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak 24. novembra u 8 i 30. na Limanu

7. novembra 2013.
Obavještenja za predmet Budžetiranje – planiranje i kontrola profita

Literatura za polaganje ispita Budžetiranje-planiranje i kontrola profita ostaje ista kao kod profesora Božica. Odnosi se na odabrana poglavlja iz knjiga: – Malinic, D, Politika dobiti korporativnih preduzeca, Ekonomski fakultet Beograd, 1999. – Malinic, D, Divizionalno racunovodstvo, Ekonomski fakultet beograd, 1999. Ove dvije knjige studenti mofu preuzeti na kopiranje u skriptarnici fakulteta. – Stevanovic., N, Upravljacko racunovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd, 2012.; poglavlja 1,2,10,11,12. Knjiga se nalazi u bibiloteci Skole.

26. avgusta 2013.
Konsultacije

Konsultacije kod dr Ljiljane Jovic odrzace se 03.09. u terminu od 13-15 na Limanu!

11. jula 2013.
Kosultacije

Konsultacije za predmete za koji je dr Ljiljana Jovic odgovorni nastavnik bice odrzane nakon ljetnjeg raspusta, odnosno od 20.avgusta!