Izaberite stranicu

др Љиљана Јовић

Звање

Професор струковних студија

E-mail ljiljana.jovic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854034
Кабинет КАБИНЕТ 43
Консултације Уторак 15:00-17:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Љиљана др Јовић је од 2012.године запослена као предавач а потом и као професор струковних студија на Високој пословној школи у Новом Саду. У звање Професор струковних студија  бирана је 27.01.2014.године за ужу научну област Финансије.  Реализује наставне активности из области Финансија, док су јој јавне финансије и менаџмент јавног сектора ужи предмети интересовања.

Наставну активност је започела 2005. године на Слобомир П Универзитету у Бијељини где је  на Пореској академији у два мандата обављала и функцију декана.  Током ангажмана на Слобомир П Универзитету бирана је у наставно-научна звања од асистента до ванредног професора и то за ужу научну област Фискална економија.

Рецензирала је већи број радова за научне и стручне часописе и то: Индустрија који издаје Економски институт у Београду, Наука- часопис за друштвене и хуманистичке науке Слобомир П Универзитета  и Школа бизниса- научностручни часопис Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду. Поред тога, рецензирала  радове за више научних конференција где је била члан или председник програмског и уређивачког одбора.

Била ментор на више магистарских и мастер радова као и члан комисије за одбрану докторских радова.

Образовање:

05.11.2008.г. На Економском факултету Универзитета у Београду одбрањена докторска дисертација под насловом „Опорезивање дохотка физичких лица у земљама у транзицији“.

09.02.2005.г.  На Економском факултету Универзитета у Београду одбрањена магистарска теза под насловом „Фискална децентрализација у Босни и Херцеговини“.

2002-2005.г.  Последипломске студије на Економском факултету Универзитета у Београду, смер Монетарни и фискални менаџмента и управљање социјалним ђелатностима, опција Монетарни и фискални менаџмент.

1999-2002.г.  Економски факултет Универзитета у Српском Сарајеву,

1997-1999.г.  Виша школа за спољну трговину, Бијељина.

Jović, Lj., & Ivić, M. (2022). Implications of the Ukrainian crisis on the economy and budget of the Republic of Srpska. In D. Kojić & D. Sredić (Eds.), International Conference on Social and Technological Developement (pp. 108-116). University PIM.
Jović, Lj., & Ivić, M. (2021). The impact of the Covid-19 epidemic on economic trends in Bosnia and Herzegovina. In D. Kojić (Ed.), International Conference on Social and Technological Developement (pp. 131-139). University PIM.
Јовић, Љ., Kосановић, Н., и Томић, В. (2016). Модел реинтеграције повратника по реадмисији у агробизнис сектор Републике Србије. Институт за примену науке у пољопривреди.
Јовић, Љ., Вуковић, М., и Ћернанић, Д. (2017). Расходи друштва заснованог на знању у функцији конкурентности Босне и Херцеговине. Школа бизниса, 14(2), 78-92.
Jović, Lj., & Lakić, D. (2019). Brexit – a threat or an opportunity for the United Kingdom? STED Journal, 1(2), 42-54. https://doi.org/10.7251/STED1902043J
Максимовић, Б., Јовић, Љ., и Пауновић, Б. (2022). Финансијска подршка и развој пољопривреде у Републици Србији у контексту новонасталих околности у свијету. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 17-18). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
Пауновић, Б., Максимовић, Б., и Јовић, Љ. (2022). Улога берзе и финансирање развоја пољопривреде у Републици Србији. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 12-13). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
Kрстић, Б., и Јовић, Љ. (2016). Индиректни порези као компонента јачања институција у Босни и Херцеговини. Пословни консултант, 53, 58-68.
Jović, Lj., & Lakić, D. (2019). Economic and political aspect of BREXIT. In D. Kojić (Ed.), International Conference on Social and Technological Developement (pp. 37-38). University PIM.
Jović, Lj., & Račić, Ž. (2018). The role of public sector in generation in generation knowledge as a factor of development: the example of the Republic of Serbia. In J. Damnjanović, N. Pavlović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges – Oportunities (pp. 122-124). Novi Sad School of Business.

Предавања

  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)

Вежбе

  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)

Испити

  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (ПРЕ БОЛ.)
  ИНСТРУМЕНТИ ФИНАНСИРАЊА ЈАВНИХ ПОТРЕБА (БОЛ. 17 - СС)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ПЕРСОНАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  БУЏЕТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОФИТА (ПРЕ БОЛ.)
  ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (ПРЕ БОЛ.)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (БОЛ. 07 - СС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ФИНАНСИЈСКЕ БЕРЗЕ (БОЛ. 17)
  ПЕРСОНАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 12)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА (БОЛ. 17 - МС)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 12)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 12)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТИРАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 07)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)

Материјали

МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА (БОЛ. 17 - МС)
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)

Обавештења

5. септембар 2022.

Резултати испита у септембарском испитном року:

 1. Финансијска стратегија и планирање пореза;
 • Павлица Николина;  колоквијум- 30 бодова
 • Панић Станоје; оцјена 6

2. Буџетирање, планирање и контрола профита:

Панић Станоје; оцјена 6