Izaberite stranicu

др Љиљана Јовић

Звање

Професор струковних студија

E-mail ljiljana09@hotmail.com
Телефон +381214854034
Кабинет КАБИНЕТ 43
Консултације Четвртак 15:00 - 17:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Љиљана др Јовић је од 2012.године запослена као предавач а потом и као професор струковних студија на Високој пословној школи у Новом Саду. Реализује наставне активности из области Финансија, док су јој јавне финансије и менаџмент јавног сектора ужи предмети интересовања.

Наставну активност је започела 2005. године на Слобомир П Универзитету у Бијељини где је  на Пореској академији у два мандата обављала и функцију декана.  Током ангажмана на Слобомир П Универзитету бирана је у наставно-научна звања од асистента до ванредног професора и то за ужу научну област Фискална економија.

Рецензирала је већи број радова за научне и стручне часописе и то: Индустрија који издаје Економски институт у Београду, Наука- часопис за друштвене и хуманистичке науке Слобомир П Универзитета  и Школа бизниса- научностручни часопис Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду. Поред тога, рецензирала  радове за више научних конференција где је била члан или председник програмског и уређивачког одбора.

Била ментор на више магистарских и мастер радова као и члан комисије за одбрану докторских радова.

Образовање:

05.11.2008.г. На Економском факултету Универзитета у Београду одбрањена докторска дисертација под насловом „Опорезивање дохотка физичких лица у земљама у транзицији“.

09.02.2005.г.  На Економском факултету Универзитета у Београду одбрањена магистарска теза под насловом „Фискална децентрализација у Босни и Херцеговини“.

2002-2005.г.  Последипломске студије на Економском факултету Универзитета у Београду, смер Монетарни и фискални менаџмента и управљање социјалним ђелатностима, опција Монетарни и фискални менаџмент.

1999-2002.г.  Економски факултет Универзитета у Српском Сарајеву,

1997-1999.г.  Виша школа за спољну трговину, Бијељина.

Монографије:

 1. Kосановић,Н, Јовић, Љ, Томић, В, Модел реинтеграције повратника по реадмисији у агро-бизнис сектор Републике Србије, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, 2016.
 2. Бомештар, Н, Јовић, Љ , Фискални и монетарни аспекти кризе, Слобомир П Универзитет, 2015.
 3. Јовић, Љ, Максимовић, Љ, Утицај пореске конкурентности на инвестициону климу у Републици Српској, Слобомир П Универзитет, 2014.

Уџбеници: 

Јовић, Љ, Порески систем и политика опорезивања; теорија и пракса, Висока  пословна школа струковних студија Нови Сад, 2018.г.

Јовић Љ, Фискални федерализам, Слобомир П Универзитет, Бијељина, 2012.

Научни радови: 

Јовић, Љ,Вуковић, М, Ћеранић, Д. Расходи друштва заснованог на знању у функцији раста конкурентности  Босне и Херцеговине,  Школа бизниса, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, бр.2, 2017, стр. 78-92.

Јовић, Љ , Косановић, Н, Вукадиновић, П, Analsis of subventions for Agriculture in Republic of Serbia and Republic of Srpska, Економика пољопривреде бр. 62, Научно друштво аграрних економиста Београд, Академија економских наука Букурешт, Београд, децембар 2015, стр.963-975.

Jović Lj, Bomeštar, N, Stanetić,V, Fiscal implication of State Intervention of Labour Market, Challenges in Changing Labour Markets – Thematic Monograph, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2012.g. str.175-190.

Научно – истраживачка  делатност :

Пројекат:  „Мерење постојећег нивоа конкурентности АП Војводине“, Висока пословна школа струковних студија, пројекат  рађен по конкурсу који је расписала АП Војводина, 2017-2018. године

Пројекат: „ Преглед улагања и очекиваних ефеката по општинама у РС 2010-2015“ Пореска Академија и НИПЕKС Слобомир П Универзитета, 2006.

Пројекат “ Реформа система и политике директних пореза у Републици Српској”, Пореска Академија и НИПЕKС Слобомир П Универзитета, јануар 2008.

Предавања

  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА (БОЛ. 17 - МС)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)

Вежбе

  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА (БОЛ. 17 - МС)

Испити

  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (ПРЕ БОЛ.)
  ИНСТРУМЕНТИ ФИНАНСИРАЊА ЈАВНИХ ПОТРЕБА (БОЛ. 17 - СС)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ПЕРСОНАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  БУЏЕТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОФИТА (ПРЕ БОЛ.)
  ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (ПРЕ БОЛ.)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (БОЛ. 07 - СС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ФИНАНСИЈСКЕ БЕРЗЕ (БОЛ. 17)
  ПЕРСОНАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА (БОЛ. 17 - МС)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 12)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 12)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 12)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТИРАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 07)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)

Материјали

МЕЂУНАРОДНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА (БОЛ. 17 - МС)
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 17)

Обавештења

5. септембра 2022.

Резултати испита у септембарском испитном року:

 1. Финансијска стратегија и планирање пореза;
 • Павлица Николина;  колоквијум- 30 бодова
 • Панић Станоје; оцјена 6

2. Буџетирање, планирање и контрола профита:

Панић Станоје; оцјена 6