Račić dr Željko

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail raciczeljko@gmail.com
Telefon 485-4013
Kabinet KABINET 7
Konsultacije Četvrtak 14:00-16:00

Predavanja

  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  BANKARSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)

Vežbe

  BANKARSKI MENADžMENT (BOL. 12)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  BANKARSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - SS)
  BANKARSTVO (BOL. 12)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  BANKARSTVO (BOL. 12)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)

Materijali

BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
BANKARSTVO (BOL. 12)
BANKARSTVO (BOL. 17)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS) (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (SS)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (BOL. 07 - SS)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)

Obaveštenja

23. juna 2019.
UPIS OCENA (JUNSKI ROK 2019)

Četvrtak, 27.06.2019, u terminu konsultacija (14:00-15:00)