Izaberite stranicu

dr Željko Račić

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail raciczeljko@gmail.com
Telefon +381214854013
Kabinet KABINET 7
Konsultacije Sreda 13:00-15:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Željko Račić je rođen 11.11.1974. godine. Zaposlen je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 01.02.2008. godine. Nakon poslova saradnika u nastavi i asistenta, u zvanje Profesor strukovnih studija, za užu oblast Finansije, izabran je 14. 07.2016. godine. U junu iste godine je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izabran u zvanje Naučni saradnik. Nastavu izvodi na osnovnim strukovnim studijama na predmetima Bankarstvo i Međunarodno bankarstvo, dok je na master strukovnim studijama zadužen za realizovanje predmeta Upravljanje finansijskim rizicima. Šef je Kancelarije za međunarodnu saradnju. Kao Erasmus koordinator, zadužen za organizovanje i sprovođenje aktivnosti vezanih za realizaciju Erasmus+ projekata. Autor je udžbenika Bankarstvo (2018).
Sfera naučnog i istraživačkog interesovanja usmerena je na oblasti finansija, visokog obrazovanja i digitalizacije u okviru kojih je objavio preko 50 naučnih i stručnih radova na konferencijama i u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Učestvovao je u realizaciji nekoliko međunarodnih, nacionalnih i pokrajinskih naučno-istraživačkih projekata, od kojih se izdvajaju Erasmus+ Jean Monnet modul „The European Union Trade and Investment Module (EU TRaIN)“ i Erasmus+ KA2 projekat „Professional Development of Vocational Education Teachers in Russia and Serbia with European Practices (PRO-VET)“.

1. Račić, Ž., Ercegovac, D., & Milić, D. (2021). The Impact of macroeconomic indicators on the business performance of financial Institutions in the Republic of Serbia: Panel Data Analysis. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(1), 33-47. doi: 10.5937/skolbiz1-33232
2. Milišić, N., & Račić, Ž. (2019). Research of determinants of non-performing loans of the banking sector of Serbia. School of Business, 16(2), 23-34. doi: 10.5937/skolbiz2-24160
3. Račić, Ž., i Paunović, B. (2021). Komparativna analiza uticaja veličine bilansne sume na poslovanje banaka u Republici Srbiji u periodu pre i tokom pandemije Covid-19. Bankarstvo, 50(4), 36-59. doi: 10.5937/bankarstvo2104036R
4. Paunović, B., & Račić, Ž. (2021). Bank and stock exchange in the function of financing and changing the capital structure. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 109-110). Croatian Accountant.
5. Račić, Ž., Papić-Blagojević, N., & Komnenić, B. (2022). Application of panel regression models in identifying profitability factors of banks as financial institutions. In G. Nikolić (Ed.), PILC 2022 – PAR International Leadership Conference: Strategic Leadership (pp. 66-75). PAR University College.
6. Račić, Ž., i Ercegovac, D. (2017). Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom. Škola biznisa, 14(2), 179-188. doi: 10.5937/skolbiz2-16047
7. Milić, D., & Račić, Ž. (2022). Economic development and insurance market risks. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 113-116). Novi Sad School of Business.
8. Milić, D., i Račić, Ž. (2022). Osiguranje rizika digitalnih tehnologija. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 18-19). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
9. Ercegovac, D., Jovin, S., i Račić, Ž. (2018). Digitalna transformacija bankarskog sektora Srbije. U: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu (str. 480-488). Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
10. Papić-Blagojević, N., Račić, Ž., & Tomašević, S. (2021). Team working skills as an important part of the professional development of VET teachers. In R. H. Gilmevooy & L. A. Shibankovoy (Eds.), Pedagogical readings 2021: humanitarian vector of education in the era of digitalization (pp. 237-242). Federal State Budget Scientific Institution.

Predavanja

  BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)

Ispiti

  BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  BANKARSTVO (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - SS)
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)

Materijali

BANKARSTVO (BOL. 12)
MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)

Obaveštenja