Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
Датум: 18.12.2019. године

ЗАКАЗАНE ОДБРАНE МАСТЕР РАДОВА

На састанаку Комисије за мастер радове одржаноj 18.12.2019. године утврђени су датуми одбране радова

1. Милица Грујић (број индекса 2017/200048)
Тема: „Анализа утицаја макроекономских фактора на каматне стопе банкарског
сектора у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Јован Његић, председник комисије
2. др Жељко Рачић, члан
3. др Дејан Живков, ментор

Предложен датум одбране 18.12.2019. године у 11,00 часова (свечана сала)

2. Сања Вратњан (број индекса 2017/200047)
Тема: „Утицај кретања основних макроекономских показатеља на кредитни
портфолио Ерсте Банке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Жељко Рачић, ментор
2. Жељко Костадиновић, коментор
3. др Марија Вуковић, члан

Предложен датум одбране 23.12.2019. године у 11,00 часова (свечана сала)

3. Симо Попарић (број индекса 2017/200037)

Назив теме: „Анализа утицаја макроекономских фактора на кредитну активност Ерсте банк а.д. Нови Сад“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Бисерка Комненић, председник комисије
2. др Бранка Пауновић, члан
3. др Дејан Живков, ментор

Предложен датум одбране 23.12.2019. године у 12,00 часова (свечана сала)