Izaberite stranicu

Prijava ispita je  od 08. do 13. jula 2020.

Raspored se može videti na stranici

Uplate za prijavu ispita i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  09.07.2020. kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.
Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i,  ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.
Potrebno je da studenti prijave kolokvijume kod predmetnih nastavnika, najkasnije do 13.07.2020., kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije COVID19.