Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 14.09.2020. године утврђен је датум одбране рада.

 

  1. Гордана Станковић, број индекса 2017/200027 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код ментора др Татјане Ђурић-Кузмановић под називом:

„Предузетничко образовање младих и изазови за Србију“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Марија Вуковић, председник Комисије
  1. др Љиљана Јовић, члан
  2.   др Татјана Ђурић-Кузмановић, ментор

 

Предложен датум одбране 15.09.2020. године у 15,00 часова (свечана сала)