Izaberite stranicu

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 14.09.2020. godine utvrđen je datum odbrane rada.

 

  1. Gordana Stanković, broj indeksa 2017/200027 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Tatjane Đurić-Kuzmanović pod nazivom:

„Preduzetničko obrazovanje mladih i izazovi za Srbiju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, predsednik Komisije
  1. dr Ljiljana Jović, član
  2.   dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, mentor

 

Predložen datum odbrane 15.09.2020. godine u 15,00 časova (svečana sala)