Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
Датум: 05.10.2020. године

 ЗАКАЗАНА ОДБРАНА  МАСТЕР РАДА

  На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 05.10.2020. године утврђен је датум одбране рада. 

  1. Снежана Марковић, брoj индекса 2017/200028 – студијски програм: Међународно пословање и финансије

Пријавила је тему код ментора др Бисерке Комненић, под називом:

„Тржиште добровољног пензионог осигурања Републике Србије – компаративна анализа са регионом“

Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Јован Његић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3.  др Бисерка Комненић, ментор

Предложен датум одбране 12.10.2020. године у 11,00 часова (свечана сала)