Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Datum: 05.10.2020. godine

 ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA

  Na sastanaku Komisije za master radove održanom 05.10.2020. godine utvrđen je datum odbrane rada. 

  1. Snežana Marković, broj indeksa 2017/200028 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Biserke Komnenić, pod nazivom:

„Tržište dobrovoljnog penzionog osiguranja Republike Srbije – komparativna analiza sa regionom“

Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3.  dr Biserka Komnenić, mentor

Predložen datum odbrane 12.10.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)