Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

27.10.2020.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

 

 

  1. Snežana Miletić, br. indeksa 2017/000085 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Instrumenti monetarne politike Narodne banke Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Ljiljana Jović, član
  3. dr Slobodanka Jovin, član

 

   Zakazana odbrana završnog rada 29.10.2020. godine u 16,00 časova (svečana sala)