Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

13.04.2021.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

 

Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:

    

 

 

  1. Danijela Ćevap, broj indeksa 2018/002088 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Bač kao turistička destinacija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Jelena Obradović, član

 

 

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 14.04.2021.godine u 11,00 časova (svečana sala)