Izaberite stranicu

Studenti koji su na rang listi u statusu budžetskih studenata upisuju se prema sledećem rasporedu:

Upis uII godinu
Dana 11.10.2021.god. od rednog broja 1 do 45 od 8.00-14.00 č.
Dana 12.10.2021.god. od rednog broja 46 do 90 od 8.00-14.00 č.

Upis uIII godinu
Dana 13.10.2021.god. od rednog broja 1 do 40 od 8.00-14.00 č.
Dana 14.10.2021.god. od rednog broja 41 do 80 od 8.00-14.00 č.
Dana 15.10.2021.god. od rednog broja 81 do 120 od 8.00-14.00 č.

Dokumentacija potrebna za upis je objavljena na linku:
https://www.vps.ns.ac.rs/2021/10/06/o-b-a-v-e-s-t-e-nj-e-24/