Izaberite stranicu

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 

  1. Aleksandra Lazić, br. indeksa 2018/001022 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Olimpijske igre kao mega sportski događaj i njihova povezanost sa turizmom – studija slučaja zimske olimpijske igre Soči 2014“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić-Vuković, član
  3. dr Nataša Bikicki, član

 

     Zakazana odbrana završnog rada 03.03.2022. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

  1. Gordana Đokić, br. indeksa 2018/001040 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Primenjeni trgovinski menadžment na primeru kompanije „Nike““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
  3. dr Branka Paunović, član

 

     Zakazana odbrana završnog rada 04.03.2022. godine u 16,00 časova (svečana sala)