Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

09.06.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:

 

 

  1. Jana Kisin, broj indeksa 2018/000065 – studijski program: Finansije i bankarstvo

   Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

   „Teorija i praktična postavka godišnjeg poreza na dohodak građana“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dejan Živkov, član
  3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

Zakazana odbrana završnog rada 13.06.2022. godine u 15,00 časova (svečana sala)