Izaberite stranicu
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad23.11.2021. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:    Bojana Panić, broj indeksa 2017/001040 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanjePrijavila je temu kod mentora dr Milijane...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad19.11.2021. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:    Slađana Žarković, broj indeksa 2018/000056 – studijski program: Finansije i bankarstvoPrijavila je temu kod mentora dr Željka Račića...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad12.11.2021. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:    Aleksandra Miličević, broj indeksa 2018/002016 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo  Prijavila je temu kod mentora dr Tatjane...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad05.11.2021. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:    Milan Matić, broj indeksa 2017/001089 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje  Prijavio je temu kod mentora dr...