Izaberite stranicu
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad30.09.2022. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente: Sandra Bagljaš, br. indeksa 2019/000048 – studijski program Finansije i bankarstvoPrijavila je temu kod mentora dr Mirele...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad29.09.2022. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente: Žarko Đurđev, br. indeksa 2018/004019 – studijski program Primenjena informatikaPrijavio je temu kod mentora dr Sanje LončarNaziv...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad26.09.2022. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:    Sara Jović, broj indeksa 2019/002008 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo   Prijavila je temu kod mentora dr Bojane...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad23.09.2022. O B A V E Š T E NJ E  Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:    Lidija Pavlović, broj indeksa 2019/000041 – studijski program: Finansije i bankarstvo   Prijavila je temu kod mentora dr Nataše...