Izaberite stranicu
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad01.04.2022. O B A V E Š T E NJ E     Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:      Bogdan Milutinović, broj indeksa 2018/003019 – studijski program: Finansije i bankarstvo   Prijavio je temu kod mentora dr...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad21.03.2022. O B A V E Š T E NJ E   Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:  Jelena Šašić, br. indeksa 2018/000005 – studijski program: Finansije i bankarstvoPrijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković...
O B A V E Š T E NJ E

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna školastrukovnih studijaNovi Sad16.03.2022. O B A V E Š T E NJ E    Utvrđen je datum odbrane završnog rada za studenta:   Stefan Knežević, br. indeksa 2017/000059 – studijski program: Finansije i bankarstvoPrijavio je temu kod mentora dr Željka Račića pod...