Javne nabavke

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI 2018
PLAN JANVIH NABAVKI 2018
IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI 2017
PLAN JAVNIH NABAVKI 2017
PLAN JAVNIH NABAVKI 2016

Odaberite godinu
2018
2017
2016
Sve javne nabavke

 

Javna nabavka : Nabavka i ugradnja štedljive rasvete

Rok: 26/04/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/3

 

Javna nabavka : Usluge fiksne i mobline telefonije

Rok: 18/04/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/2

 

Usluge osiguranja studenata, imovine i zaposlenih Visoke poslovne škole strukovnih studija za 2018. godinu.

Rok: 14/03/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/1 

NABAVKA ELEKTRIČKE ENERGIJE

Rok: 13/02/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/1

NABAVKA GORIVA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE

Rok: 13/02/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/2

RESTORANSKE USLUGE I KETERING

Rok: 15/11/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/10

USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH UREĐAJA, BIROTEHNIČKE I FOTOGRAFSKE OPREME

Rok: 28/09/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/9

Javna nabavka: USLUGE OSIGURANJA STUDENATA, IMOVINE I ZAPOSLENIH VISOKE POSLOVNE ŠKOLE ZA 2017. godiunu.

Rok: 11/07/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/7

Javna nabavka: usluge popravke i održavanja opreme za javnu bezbednost

Javna nabavka: Usluge popravke i održavanje električnih uređaja, birotehničke i fotografske opreme

Rok: 15/06/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/4

Javna nabavka: Usluge prevoza studenata sa vozačem u zemlji i inostranstvu

Rok: 18/04/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/2

Javna nabavka: Usluge smeštaja i prevoza u zemlji i inostranstvu

Rok: 06/04/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/1

Javna nabavka: Električna energija

Rok: 31/01/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/1

Javna nabavka: Nabavka računarske opreme

Javna nabavka: Reklamni materijal

Javna nabavka: Nabavka kancelarijskog materijala

Rok: 16/09/2016
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/3

Javna nabavka: Restoranske usluge u Novom Sadu, ketering, roba široke potrošnje i pokloni.

Javna nabavka: usluge osiguranja studenata imovine i lica

Javna nabavka: Nabavka goriva za putničke automobile

Rok: 08/09/2016
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/2