Izaberite stranicu

Članovi parlamenta

Predsednik Studentskog parlamenta:
Nemanja Novaković 2017/000063

Zamenik predsednika Studentskog parlamenta:
Saša Dotlić 2017/003028

Članovi Saveta Škole:
Miloš Živković 2017/000104

Članovi Nastavnog veća Škole:
Teodora Pavićević 2017/200013

Ivana Vlajković 2016/000029

Nataša Vidaković 2016/000007

Nemanja Novaković 2017/000063

Marko Mirosavljev 2017/003001

Rajko Čulić 2017/001013

Siniša Nikolić 2017/004002

Zorana Lazić 2015/000045

Milan Hurag 2017/000074

Ksenija Ergelašev 2017/000084

Nevena Đukić 2017/002003

Mihajlo Mihajlović 2017/001038

Članovi Izvršnog odbora Studentskog parlamenta:
Zorana Lazić 2015/000045 – predsednik Izvršnog odbora
Nataša Vidaković 2016/000007 – zamenik predsednika Izvršnog odbora
Nemanja Novaković 2017/000063– član
Ivana Vlajković 2016/000029– član
Marko Mirosavljev 2017/003001 – član

Nadzorni organ Studentskog parlamenta:
Ksenija Ergelašev 2017/000084 – član
Saša Dotlić 2017/003028 – član

Sekretar Studentskog parlamenta:
Ksenija Ergelašev 2017/000084

Komisija za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje:
Teodora Pavićević 2017/200013

Komisija za specijalističke studije:
Zorana Lazić 2015/000045

Disciplinska komisija:
Nevena Đukić 2017/002003

Komisija za nastavu:
Siniša Nikolić 2017/004002

Komisija za master studije:

Teodora Pavićević 2017/200013