Članovi parlamenta

Predsednik Studentskog parlamenta:
Sandra Čubrilović 2016/100015

Zamenik predsednika Studentskog parlamenta:
Sintija Vagner 2013/000003

Članovi Saveta Škole:
Maja Crvenković 2016/100009
Sandra Čubrilović 2016/100015
Duška Milanović 2015/002018

Članovi Nastavnog veća Škole:
Sintija Vagner 2013/000003
Marija Rošulj 2014/000045
Katarina Duroška 2014/000059
Igor Milanović 2016/120003
Njegoš Labović 2012/001166
Slađana Kostić 2015/100015
Jovica Švonja 2015/100001
Aleksandar Trajković 2014/003008
Isidora Ćenanović 2014/000091
Aleksandra Ćenanović 2014/000092
Nina Petrović 2014/000081
Ivan Popov 2014/003016
Darko Vasojević 2016/000013
Luka Zubić 2014/003050

Članovi Izvršnog odbora Studentskog parlamenta:
Marija Rošulj 2014/000045 – predsednik Izvršnog odbora
Aleksandar Trajković 2014/003008 – zamenik predsednika Izvršnog odbora
Nina Petrović 2014/000081 – član
Slađana Kostić 2015/100015 – član
Luka Zubić 2014/003050 – član

Nadzorni organ Studentskog parlamenta:
Igor Milanović 2016/120003 – član
Njegoš Labović 2012/001166 – član

Sekretar Studentskog parlamenta:
Marija Rošulj 2014/000045

Komisija za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje:
Sintija Vagner 2013/000003

Komisija za specijalističke studije:
Igor Milanović 2016/120003

Disciplinska komisija:
Katarina Duroška 2014/000059

Komisija za nastavu:
Isidora Ćenanović 2014/000091