Izaberite stranicu

Članovi parlamenta

Predsednik Studentskog parlamenta:

Nemanja Novaković 2020/200025

Zamenik predsednika Studentskog parlamenta:

Marko Teofanović 2021/200010

Članovi Saveta Škole:

Borislav Adžić 2020/200027

Nemanja Miltenović 2020/001072

Članovi Nastavnog veća Škole:

Nataša Gerštner 2020/200012

Nemanja Prica 2017/000049

Slađana Rakić 2021/200016

Jelena Silađi 2021/200004

Marko Teofanović 2021/200010

Arnela Popović 2021/200035

Tamara Laćarak 2021/200002

Nemanja Miltenović 2020/001072

Jovana Hinić 2018/000024

Milan Lučić 2020/002011

Tihomir Babić 2019/002104

Članovi Izvršnog odbora Studentskog parlamenta:

Tamara Laćarak 2021/200002 – predsednik Izvršnog odbora

Jovana Hinić 2018/000024 – zamenik predsednika Izvršnog odbora

Nemanja Prica 2017/000049 – član

Nemanja Miltenović 2020/001072 – član

Tihomir Babić 2019/002104 – član

Nadzorni odbor Studentskog parlamenta:

Arnela Popović 2021/200035 – član

Jelena Silađi 2021/200004 – član

dr Jelena Obradović – član (iz redova nastavnog osoblja)

 

Sekretar Studentskog parlamenta:

Nataša Gerštner 2020/200012

 

Komisija za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje:

Tamara Laćarak 2021/200002

Komisija za specijalističke studije:

Milan Lučić 2020/002011 – član

Disciplinska komisija:

Nemanja Prica 2017/000049 – član

dr Jelena Obradović – član (iz redova nastavnog osoblja)

Komisija za nastavu:

Jovana Hinić 2018/000024 – član

Komisija za master studije:

Nataša Gertšner 2020/200012 – član