Izaberite stranicu

Чланови парламента

Председник Студентског парламента:

Немања Новаковић 2020/200025

Заменик председника Студентског парламента:

Марко Теофановић 2021/200010

Чланови Савета Школе:

Борислав Аџић 2020/200027

Немања Милтеновић 2020/001072

Чланови Наставног већа Школе:

Наташа Герштнер 2020/200012

Немања Прица 2017/000049

Слађана Ракић 2021/200016

Јелена Силађи 2021/200004

Марко Теофановић 2021/200010

Арнела Поповић 2021/200035

Тамара Лаћарак 2021/200002

Немања Милтеновић 2020/001072

Јована Хинић 2018/000024

Милан Лучић 2020/002011

Тихомир Бабић 2019/002104

Чланови Извршног одбора Студентског парламента:

Тамара Лаћарак 2021/200002 – председник Извршног одбора

Јована Хинић 2018/000024 – заменик председника Извршног одбора

Немања Прица 2017/000049 – члан

Немања Милтеновић 2020/001072 – члан

Тихомир Бабић 2019/002104 – члан

Надзорни одбор Студентског парламента:

Арнела Поповић 2021/200035 – члан

Јелена Силађи 2021/200004 – члан

др Јелена Обрадовић – члан (из редова наставног особља)

 

Секретар Студентског парламента:

Наташа Герштнер 2020/200012

 

Комисија за обезбеђивање квалитета и самовредновање:

Тамара Лаћарак 2021/200002

Комисија за специјалистичке студије:

Милан Лучић 2020/002011 – члан

Дисциплинска комисија:

Немања Прица 2017/000049 – члан

др Јелена Обрадовић – члан (из редова наставног особља)

Комисија за наставу:

Јована Хинић 2018/000024 – члан

Комисија за мастер студије:

Наташа Гертшнер 2020/200012 – члан