Izaberite stranicu

Komnenić dr Biserka

Funkcija Pomoćnik direktora za razvoj i međunarodnu saradnju
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail bkomnenic@gmail.com
Telefon +381214854010
Kabinet KABINET 14
Konsultacije Ponedeljak 10:00-12:00
Onlajn konsultacije Sreda Zoom platforma od 12h - 13h
https://us04web.zoom.us/j/74885792741?pwd=c1dOMjFqSFpCNUFXMS9KeDZRWjRCQT09
Skype Biserka Komnenic

Fakultet: Fakultetu za Trgovinu i Bankarstvo, Beograd, Smer Bankarstvo,

Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Tema magistarskog rada „Uloga multinacionalnih osiguravajućih kompanija u procesu razvoja globalnog tržišta“.

Doktorat: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet. Tema doktorskog rada: „Holistički pristup stvaranju vrednosti preduzeća“

Istraživačko usmerenje: U okviru mikroekonomije i poslovne ekonomije prevashodno se bavi proučavanjem teorije i ekonomike preduzeća, naprednim metodologijama finansijskog menadžmenta, upravljanjem resursima intelektualnog i kreativnog kapitala i njihovim merenjem, kao i inovacijama i finansiranjem inovacija. U makroekonomskoj oblasti istraživački fokus je na fenomenu ekonomije znanja i regionalnog razvoja zasnovanog na znanju i kreativnosti.

 

 

 Monografije, monografske studije, tematski zbornici međunarodnog značaja

M14

Komnenić, B., Tomić, D. (2016) „The agricultural knowledge and information system: research and technology adoption in Serbian agricultural sector“ , Thematic proceedings of the 152 EAAE Seminar: Emerging technologies and the development of agriculture, Faculty of Economics Subotica, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbian Association of Agricultural Economists, Belgrade, pp.276-293. ISBN 978-86-6269-052-

Tomić., D, Komnenić,B. (2012), “Intellectual capital – a key factor of agrarian, rural and regional development in XXI century”, Thematic proceedings: Agrarian economy of Serbia in the pre-accession period, SAAE – Serbian Association of Agricultural Economists, Volgograd State Agricultural University, and Economics Institute – Belgrade. pp.15-31. ISBN 978-86-86087-34-8

Komnenić, B., Tomić, D., Tomić, G. (2010) „Agrifood industry intensively based on knowledge – case study of Vojvodina“, Thematic proceedings of the 133-th Seminar of the EAAE: The role of knowledge, innovation and human capital in multifunctional agriculture and territorial rular development, Institute of the Agricultural Economics, Belgrade. pp. 385-395. ISBN 978-86-82121-76-

Komnenic B., Mikic, H.  (2008), “Managing and measuring intangibles as key resources for development sustainable competitiveness of the Republic of Serbia” : Thematic proceeding of the 4-th international conference ASECU: Development: Cooperation and Competitiveness, Academy of Economic studies, Bucharest, Romania, 22-24 may, 2008. Str 340-350.

Komnenić, B. (2007), “Intellectual Capital of Nations and Economic Development” Thematic proceeding of the International Conference: Conterporary Challlenges of Theory and Practice in Economics, Faculty of Economics, Belgrade. ISBN:978-86-403-0844-1 pp. 105-116.

 

 

 

Oznaka  grupe rezultata M20 – Naučni časopisi međunarodnog značaja M23

 • Komnenić, B., Pokrajčić, D. (2012), „Intellectual capital and corporate performance of MNCs in Serbia“, Journal of intellectual capital, Vol 13, No 1, pp.106-119. ISSN 149-1930
 • Komnenić, B., Pokrajčić, D., Tomić, R. (2011), „Intellectual Capital as a Valuable Driver of Corporate Performance: Empirical Research on the Banking Sector in Serbia, International Journal of Arts and Sciences. Vol 4, No 9, pp. 283-297. ISSN 1944-6934
 • Komnenić, B., Tomić, D. (2010) „Measuring efficiency of intellectual capital in agriculture sector of Vojvodina“ APSTRACT – Applied Studies In Agribusiness And Commerce, Vol.4. No 1-2, pp. 25-32. ISSN: HU-ISSN 1789-221

 

M24

 • Tomić, D. Komnenić, B. (2007) “Intelektualni kapital i održiva konkurentnost agroekonomije Republike Srbije“ Ekonomika Poljoprivrede, Vol 54, No1, str.7-14.  ISSN 0352-3462

 

 

 

Oznaka  grupe rezultata M30 – Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M33

 • Komnenić, B., Tomić, D.. (2011), „Strategic management reconceptualization in the conditions of uncertainty: connecting the concept of intellectual capital with the organization identity” Thematic proceeding of the 10-th jubilee international academic conference organized by Andrzej Fryey Modrzewski Krakow University “State, Economy, Society”, Krakow, 13 Jun, 2010. pp 75-95. ISBN 978-83-7571-149-3
 • Komnenić, B., Tomić, R., Tomić, D., (2010), „Economics of digital goods“, Zbornik naučnjix trudov 12-i Meždunarodnoi nazčno-praktičeskoi konferencii, Ekonomika, ekologi i obšestvo rossii B 21- m stoletii, Sankt – Peterburgskii gosudarstvennnji politexničeskii universitet, Sankt – Peterburg, str: 356-363.
 • Komnenić, B.,Mikić, H.  (2008), “New Ways of Increasing Nation Wealth in the Creative Age” Thematic proceeding of the international conference: Challenges of economic sciences in the 21 century, Institute of Economic Sciences Belgrade, Publisher: Institute of Economic Sciences Belgrade, pp 477-484. ISBN 978-86-80315-79-9.

 

 

Oznaka  grupe rezultata M40 – Nacionalne monografije, tematski zbornici nacionalnog značaja M 42

 • Komnenić, B. Tomic, D. (2012) Efikasnost intelektualnog kapitala Vojvođanske privrede. Monografija finansirana od strane Ministarstva za nauku republike Srbije i Izvršnog veća Vojvodine. Izdavač DAES, Beograd. ISBN 978-86-86087-28-7.
 • Komnenić, B. (2013) Vrednost vs Profit: Koncept Intelektualnog kapitala, Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-18156-5.
 • Komnenić, B. Tomic, D. (2013) Vojvođanski okruzi i intelektualni kapital, Monografija finansirana od strane Ministarstva za nauku republike Srbije i Izvršnog veća Vojvodine. Izdavač DAES, Beograd. ISBN – 978-86-86087-30-0.
  • Komnenić, B. et all (2016) Rethinking Design Education, Designaustria,HDD, PRS, ISBN 978-953-6778-22-5
  • Komnenić, B. (2009), „Pravci istraživanja kreativnih industrija u ekonomiji znanja“ u ediciji Mad Marxs – Kreativni kapital Srbije, I: Kreativne industrije u ekonomiji znanja,  AKADEMIKA, Beograd, str. 23-37.  ISBN 978-86-908821-4-4

M44

Tomić, D., Komnenić, B. (2016), “Izazovi visokog obrazovanja za poljoprivredu u društvu i ekonomiji zasnovanim na znanju”, Tematski zbornik: Obrazovanje za modernu poljoprivredu, SANU, Ogranak u Novom Sadu, Novi Sad 2016

M45

Komnenić,B. (2006)“ Intelektualni kapital novi put stvaranja vrednosti“,Tematski zbornik sa savetovanja „Ekonomska tranzicija u Srbiji 2001-2005, Rezultati, strategije, perspektive, Ekonomski anali, april 2006, tematski broj NDE SCG, AEN i Ekonomski fakultet u Beogradu, str 403 – 415. ISSN 0013-3264

 

Oznaka  grupe rezultata M50 – Časopisi nacionalnog značaja – M 52

Komnenić, B. (2010), Upravljanje intelektualnim kapitalom u kreativnom sektoru, Kultura,  br 128/2010, str. 70-85. ISSN 0023-5164

Komnenić, B., Žarković, N. (2009) „Hedžiranje rizika u osiguranja kao nova vrsta imovine na tržištu kapitala i novi izvor finansiranja za industriju osiguranja“ Singidunum revija, Vol 6, No 1, str 52-65,  ISSN:1820-8818

 

 

Oznaka  grupe rezultata M60 – Zbornici skupova nacionalnog značaja – M63

Komnenić, B., Lukić, R. (2009) „Karakteristike preduzeća usmerenih ka stvaranju superiorne vrednosti za kupce i ostale stejkholdere, u Zborniku radova sa naučnog skupa „Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, 27, oktobar 2009,  ISBN 978-86-7203-102-7.

Stručno naučne studije

 • Komnenić, B. et all (2016) Rethinking Design Education, Designaustria,HDD, PRS, ISBN 978-953-6778-22-5
 • Komnenić, B. (2014), „Ekonomska valorizacija i njen značaj u oblasti revitalizacije objekata kulturnog nasleđa“ u: Novi kreativni prostori Vojvodine, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad. ISBN 978-86-85083-87-7
 • Komnenić, B. Janjušević, B. (2015), Upravljanje resursima graditeljske baštine- priručnik za lokalne samouprave , Zavod za kulturu Vojvodine. ISBN 978-86-85083-97-6

 

 

 

Predavanja

  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   BUDžETIRANjE, PLANIRANjE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
   FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
   OSIGURANjE (BOL. 07)
   FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 07)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
   POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
   FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 12)
   FINANSIJE (PRE BOL.)
   POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
   FINANSIJSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
   BANKARSTVO (PRE BOL.)
   EKONOMIJA ZNANjA (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE INTELEKTUALNOM SVOJINOM (BOL. 16)
   MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
   MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (BOL. 07 - SS)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)

  Materijali

  EKONOMIJA ZNANJA (BOL. 07)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
  FINANSIJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)
  KORPORATIVNE FINANSIJE (MS)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
  POSLOVNE FINANSIJE
  POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)

  Obaveštenja

  11. oktobra 2021.
  ONLINE PREDAVANJA IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA ZA ŠKOLSKU 2021/2022

  Predavanja iz Ekonomike preduzeća u prvom semestru školske 2021/2022 kod prof dr Biserke Komnenić će se održavati online putem zoom aplikacije.
  Predavanje počinje u 12h

  Link za uključenje na predavanje:
  https://us04web.zoom.us/j/74885792741?pwd=c1dOMjFqSFpCNUFXMS9KeDZRWjRCQT09

  27. decembra 2020.
  link za predavanje ekonomika preduzeća 28 12 2020 u 11h

  Biserka Komnenovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Biserka Komnenovic’s Zoom Meeting
  Time: Dec 28, 2020 11:00 AM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/71978147266?pwd=eG85bVk2QitFSDcrZGNzcFpJREtjdz09

  Meeting ID: 719 7814 7266
  Passcode: Qky3d2

   

  21. decembra 2020.
  Novi link za zoom predavanje iz ekonomike preduzeća 21 decembra u 11h

  Biserka Komnenovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Biserka Komnenovic’s Zoom Meeting
  Time: Dec 21, 2020 11:00 AM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/72164899621?pwd=UXRTQjRSVkRaYW0xdG9TNnZBTUFEQT09

  Meeting ID: 721 6489 9621
  Passcode: M1ER0g

  13. decembra 2020.
  LINK ZA PREDAVANJE IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA 14.12.2020 U 11H

  Biserka Komnenovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Biserka Komnenovic’s Zoom Meeting
  Time: Dec 14, 2020 11:00 AM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/75345862890?pwd=REN4RmpaYW9GN2hzVmJIRTRBbVZkUT09

  Meeting ID: 753 4586 2890
  Passcode: ryeWy3

  6. decembra 2020.
  LINK ZA PREDAVANJE IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA U PONEDELJAK 07.12.2020 U 11h

  Biserka Komnenovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Biserka Komnenovic’s Zoom Meeting
  Time: Dec 7, 2020 11:00 AM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/77974404953?pwd=SHVIWExhTXNIRlFuakhQaU1XOXdqQT09

  Meeting ID: 779 7440 4953
  Passcode: kazX2U

  29. novembra 2020.
  ZOOM PREDAVANJE EKONOMIKA PREDUZEĆA PONEDELJAK 30.11. 2020 U 11H

  Link za pristup predavanju Ekonomika preduzeća kod Šrofesorke Biserke Komnenić

  Biserka Komnenovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Biserka Komnenovic’s Zoom Meeting
  Time: Nov 30, 2020 11:00 AM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/74188406020?pwd=alZNeXRacEYra0lHb1B0V004OXU0UT09

  Meeting ID: 741 8840 6020
  Passcode: nj7LUU

  22. novembra 2020.
  Predavanje ekonomika preduzeća ponedeljak 23.11. 2020 11h

  Poštovane kolege dole vam je link za predavanje iz ekonomike preduzeća

  Molim sve koji nisu dostavili eseje da to urade do kraja današnjeg dana

  Biserka Komnenovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Biserka Komnenovic’s Zoom Meeting
  Time: Nov 23, 2020 11:00 AM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/73273188980?pwd=L3ZKOHI2UEFKck41U2VCWUYyVFJrZz09

  Meeting ID: 732 7318 8980
  Passcode: t9cxhj

  13. novembra 2020.
  PREDAVANJE ONLINE EKONOMIKA PREDUZEĆA

  Predavanje ekonomika preduzeća održavaće se svakog ponedeljka od 11h preko zoom aplikacije

  Pristup linku za predavanje

  Biserka Komnenovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Biserka Komnenovic’s Zoom Meeting
  Time: Nov 16, 2020 11:00 AM Budapest

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/78039859127?pwd=NWJvTlZFTlFmMEdwWHdqMW96MDI1Zz09

  Meeting ID: 780 3985 9127
  Passcode: kixG7z

  6. novembra 2020.
  Online Zoom predavanje Ekonomika preduzeća

  Poštovane kolege,

  U 11h u Ponedeljak 09.11.2020 pozivam vas da se priključite predavanju iz Ekonomike preduzeća preko Zoom aplikacije. Tema će biti prolazak kroz pitanja i oblasti koji će biti obuhvaćeni u kolokvijumu. Budući da ste dobili fizičke kopije knjige Ekonomika preduzeća potrebno je da istu imate kod sebe tokom predavanja da bi mogli zajedno da prođemo kroz potencijalna pitanja i odgovore za kolokvijum.Svim studentima je i preko njihovih mejl adresa prosleđen link preko kog mogu direktno da se uključe na predavanje u zajazano vreme. Oni studenti koji nisu iz nekog razloga dobili mejl sa linkom to mogu da urade tako što će dole priloženi link iskopirati u nekom od pretraživača i tako se uključiti na predavanje.

  Veliki pozdrav!

  Biserka Komnenic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Biserka Komnenovic’s Zoom Meeting
  Time: Nov 9, 2020 11:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/72283477848?pwd=TkJHNG5zV3NrczBKL2dnV3ZXVGpNZz09

  Meeting ID: 722 8347 7848
  Passcode: yAyjv9

  26. juna 2020.
  Rezultati ispita iz Ekonomike preduzeca

  U JUNSKOM ROKU 2020 NIJEDAN STUDENT NIJE POLOZIO ISPIT IZ EKONOMIKE PREDUZECA

  27. aprila 2020.
  Obavestenje o prikupljanju predispitnih poena neophodnih za izlazak na ispit zajedno sa poenima u okviru kolokvijuma

  Poštovani studenti,

  Zbog nastale  situacije  sa Pandemijom i nemogućnosti održavanja formalne provere znanja predispitni poeni vezani za redovni kolokvijum (u ovom semestru to je kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije) će se sticati putem rešavanja zadataka i pitanja koji će asistent na predmetu dr Mirela Momčilović objaviti na svojoj stranici. Ona će takođe sa vama  iskomunicirati sve neophodne detalje vezane za predispitne poene. Poene za prisustvo će dobiti svi studenti. Poeni za aktivnost zavisiće od vase dosadašnje angažovanosti tokom perioda učenja na daljinu i naravno angažovanosti u periodu pre zatvaranja škole.

  Popravni kolokvijumi će se kao i ranije održavati u vreme ispita.

  Uskoro očekujemo da dobijemo informacije kada ćemo moći da pristupimo organizovanju ispitnog roka.

  Srdačno

  Prof Biserka Komnenić

  16. marta 2020.
  Obaveštenje za studente III godine koji pohađaju predmet Poslovne finansije kod prof dr Biserke Komnenić

  Poštovani studenti,

  Usled nastale situacije sa pandemijom prelazimo na nastavu na daljinu.

  Na mojoj stranici pod odeljkom za poslovne finansije će vam se svake nedelje kačiti gradivo koje treba da pređemo u vidu prezentacija i kontrolnih pitanja

  U vezi sa predispitnim bodovima prisustvo se logicno neće evidentirati. Što se tiče predispitnih bodova za aktivnost njih ćete sticati na vežbama kod koleginica Mirele Momčilović koja je asistent na predmetu. Koleginica će na svojoj stranici okačiti i uputstvo kako te bodove možete steći kao i materijal za vežbe i predispitne aktivnosti.

  Za ovu nedelju tema je bila upravljanje zalihama. Na moj stranici okačene su vam prezentacije kompletnog gradiva koje smo prešli do sada, zaključno sa upravljanjem gotovinom, potraživanjima i zalihama. Takođe, očekujemo da ćemo uskoro moći da pređemo na Moodle online platformu za učenje preko koje ćemo moći detaljnije da radimo.

  Želim vam svako dobro i budite pažljivi prema sebi i drugima

  Prof dr Biserka Komnenić

  27. maja 2018.
  Rezultati ispita iz ekonomike preduzeca i finansijskog menadzmenta odrzanog 23 05 2018

  Rezultati ispita iz ekonomike preduzeca i finansijskog menadzmenta kod prof dr Biserke Komnenic odrzanog 23 05 2018 nalaze se u okviru materijala predmeta