Izaberite stranicu

Vranješ Marija

Zvanje

Asistent

E-mail vranjesmarija.vps@gmail.com
Telefon +381214854021
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Sreda 08:00-10:00
Onlajn konsultacije Sreda 09:00-10:00
https://us04web.zoom.us/j/72103592474?pwd=Y0VmOWR0UjE1K2dLTjRGT3NQTmFoQT09

Marija Vranješ rođena je 31.08.1987. godine u Zrenjaninu. Srednju, ekonomsku školu, završila je 2006. godine, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Subotici na smeru Marketing.

Osnovne studije završava 2009. godine sa prosečnom ocenom 8,78 i odbranjenim završnim radom na temu: Kupoholizam kao trend u ponašanju žena kao potrošača. Master studije završava 2011. godine sa prosečnom ocenom 9,14 i odbranjenim master radom na temu: Primena Internet promocije u globalnom poslovanju.

Od 2012. godne zaposlena je u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, u zvanju saradnika u nastavi. Godine 2014. na istoj visokoškolskoj instituciji izabrana je za asistenta, za oblast Poslovna ekonomija. Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu upisala je 2012. godine na smeru Upravljanje poslovanjem.

Autor je velikog broja naučno – istraživačkih radova, učesnik nekoliko naučnih domaćih i međunarodnih konferencija, kao i obuka edukatora iz oblasti promocije biznisa na društvenim mrežama. Trenutno je član Marketing tima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

 1. Gašević D., Tomašević (Drinić) D. & Vranješ (Lazarević) M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia. Management 23-24 ISSN: 1820-0222, Vol. 22, No. 3, pp. 63-73. (M24)
 2. Gašević D., Vranješ (Lazarević) M. i Tomašević (Drinić) D. (2016). Opis Identifikacija ključnih determinanti satisfakcije korisnika usluga elektronskog bankarstva. Ekonomske teme ISSN: 0353-8648, Vol. 54, No. 2, Str. 301-321, UDK 005.96, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu. (M51)
 3. Vranješ (Lazarević) M., Jovičić D. i Tomašević (Drinić) D. (2016). Vrednovanje brenda iz perspektive potrošača. Marketing – Časopis za marketing, teoriju i praksu ISSN: 0354-3471, Vol. 47, No. 2, Str. 129-136, UDK 003.65:339.138,  SeMA – Srpsko udruženje za marketing. (M51)
 4. Vranješ (Lazarević) M., Gašević D. i Tomašević (Drinić) D. (2014). Analiza elemenata kvaliteta usluga u visokom obrazovanju. Marketing – Časopis za marketing, teoriju i praksu ISSN: 0354-3471, Vol. 45, No. 3, Str. 213-222, UDK 658.64:378, SeMa – Srpsko udruženje za marketing. (M51)
 5. Rikalo M., Novaković D. i Vranješ (Lazarević) M. (2012). Boja kao element u promociji grafičkih proizvoda koji stvaraju brend na temeljima vinčanske kulture. Čitalište ISSN: 2217-5563, No. 21, Str. 84-93, UDK 903”634”(497.11 Vinča) 003.315(497.11 Vinča) 659.11/.12 766.017.1/.4: 903”634”(497.11 Vinča), Gradska biblioteka, Pančevo. (M52)
 6. Jovičić D., Vranješ (Lazarević) M. i Gašević Dragana; ( 2017). Istraživanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnih aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa ISSN: 1451-6551, No. 1, Str. 13-25, UDK 691:699.86]:659.1(497.113) , Visoka poslovna škola strukovnih studija. (M53)
 7. Gašević D., Jovičić D. i Vranješ (Lazarević) M. (2015). Potrošački etnocentrizam. Anali poslovne ekonomije, 13, Str. 1-13, UDK 658.8:323.14, ISBN 1840-3298, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka. (M53)
 8. Jovičić D., Vranješ (Lazarević) M. i Stankov (Lazić) Biljana; (2015). Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija. Škola biznisa ISSN: 1451-6551, No. 1, Str. 153-171, UDK 330, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad. (M53)
 9. Vranješ (Lazarević) M., Jovičić D. i Gašević D. (2014). Brendiranje zemlje kao turističke destinacije – studija slučaja: Srbija. Ekonomija-teorije i prakse ISSN: 2217-5458, No. 4, Str. 50-66, UDK 338.48 (497.11) , Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment Novi Sad. (M53)
 10. Jovičić D., Stankov (Lazić) B. i Vranješ (Lazarević) M. (2014). Istraživanje konkurencije u funkciji pozicioniranja organizacije na poslovnom tržištu. Škola biznisa ISSN: 1451-6551, No. 2/2014, Str. 107-123, UDK 330, ISBN 1451-6551,Visoka poslovna škola strukovnih studija. (M53)
 11. Tomašević (Drinić) D., Vranješ (Lazarević) M. i Gašević D. (2014). Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji. Škola biznisa ISSN: 1451-6551, No. 2, Str. 91-106, UDK 339.37:658.89, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad. (M53)
 12. Rikalo M.,  Vranješ (Lazarević) M. i Novaković D. (2012). Vizuelni identitet kao instrument brendiranja turističkih destinacija, studija slučaja: Vinča arheološki lokalitet. EMC 2012 „Engineering Management and Competitiveness“ (2 ; Zrenjanin ; 2012), Str. 322-327, ISBN 978-86-7672-165-8, Izdavač: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin. (M63)

Predavanja

  Vežbe

   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 20 DLS)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
   KOMERCIJALNO POSLOVANJE (BOL. 07)
   MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
   MEĐUNARODNI MARKETING (BOL. 07)
   MENADŽMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
   OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
   PREDUZETNIČKI MENADŽMENT (BOL. 17)
   PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
   STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
   TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (BOL. 07)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 07)

   Obaveštenja

   4. novembra 2021.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta

   Redovan kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta kod prof. dr Nikole Jančeva, održaće se u utorak 07.12.2021. od 17:40,  u prostorijama Škole u ulici Kralja Petra.

   4. novembra 2021.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta za DLS studente

   Redovan kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta za DLS studente (studente učenja na daljinu) održaće se online, u utorak 07.12.2021. od 17:40, preko Moodle platforme.

   17. juna 2021.
   Popravni kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija za studente na daljinu

   Popravni kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija (za studente na daljinu), održaće se 23.06.2021. godine u 10h putem Moodle platforme. Kolokvijum će biti dostupan u okviru teme 13.

   8. juna 2021.
   Popravni kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija (junski ispitni rok)

   Svi studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u junskom ispitnom roku, moraju poslati mejl Mariji Vranješ sa naznakom u naslovu mejla: Prijava kolokvijuma za junski ispitni rok, ime i prezime studenta, broj indeksa, najkasnije do 12.06.2021. godine.

   26. aprila 2021.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Menadžment događaja

   Redovan kolokvijum iz predmeta Menadžment događaja održaće se u četvrtak, 29.04.2021. godine u 12h putem Moodle platforme. Kolokvijum će biti dostupan u okviru teme 9.

   18. aprila 2021.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija

   Redovan kolokvijum iz predmeta Nacionalna ekonomija održaće se 19.04.2021. godine u 12h putem Moodle platforme. Kolokvijum će biti dostupan u okviru teme 9.

   16. marta 2021.
   Vežbe iz predmeta Menadžment događaja (17.03. – 26.03.)

   Vežbe iz predmeta Menadžment događaja će u periodu od 17.03. do 26.03., biti realizovane preko aplikacije Zoom, sredom od 14 časova. Vežbama možete pristupiti putem sledećeg linka:

   https://us04web.zoom.us/j/72103592474?pwd=Y0VmOWR0UjE1K2dLTjRGT3NQTmFoQT09

    

   16. marta 2021.
   Vežbe iz predmeta Nacionalna ekonomija (17.03. – 26.03.)

   Vežbe iz predmeta Nacionalna ekonomija će u periodu od 17.03. do 26.03., biti realizovane preko aplikacije Zoom, sredom od 9 časova. Vežbama možete pristupiti putem sledećeg linka:

   https://us04web.zoom.us/j/72103592474?pwd=Y0VmOWR0UjE1K2dLTjRGT3NQTmFoQT09

   25. marta 2019.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Preduzetnički menadžment

   Redovan kolokvijum iz predmeta Preduzetnički menadžment kod prof.dr Tatjane Đurić Kuzmanović će se održati u ponedeljak 15.04.2019. u 11:15h u učionici 14 na Limanu.

   25. marta 2019.
   Redovan kolokvijum iz predmeta Strateški menadžment tehnologija i inovacija

   Redovan kolokvijum iz predmeta Strateški menadžment tehnologija i inovacija kod prof.dr Slaviše Đorđevića će se održati u ponedeljak 15.04.2019. u 13h u učionici 14 na Limanu.