Izaberite stranicu
Помоћна уџбеничка грађа

Трендови и иновације у туризму, Бошков Вероникa

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа, Бошковић Татјана

Међународна трговина, Ћузовић Ђорђе

Менаџмент догађаја, Гајић Тамара

Спортско-рекреативни туризам, Ковачевић Берлековић Бојана

Економика аграра, Максимовић Бранка

Осигурање, Милић Драгана

Финансијска и актуарска математика, Папић-Благојевић Наташа, Томађевић Стеван и Томашевић Драгана

Ревизија, Влаовић Беговић Сања и Томашевић Стеван