Izaberite stranicu

Bošković dr Tatjana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail tatjanab44@gmail.com
Telefon 485-4017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Utorak 10:00-12:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 12:00-13:00
https://us04web.zoom.us/j/76280410191?pwd=bUFtekFJWFNVLzkvU2ZBSTFNQzR6dz09

Tatjana Bošković je Ekonomski fakultet u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu) završila 1992. godine sa opštim uspehom 9,05. Magistrirala je 2005. godine na smeru Menadžment u međunarodnoj trgovini na Ekonomskom fakultetu u Subotici sa prosečnom ocenom 9,83. Na osnovu visokih akademskih rezultata svrstana je među hiljadu najboljih kandidata sa univerziteta u Republici Srbiji i nagrađena jednokratnom stipendijom i Diplomom od strane Kraljevske norveške ambasade u Beogradu (septembra 2000. godine u okviru Programa za dodelu jednokratnih stipendija „ZA GENERACIJU KOJA OBEĆAVA“). Doktorsku disertaciju je odbranila 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Od 15. januara 2007. godine je zaposlena u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. U zvanje profesora strukovnih studija je izabrana 2014. godine za oblast Menadžment u turizmu.

 

 

 1. Bošković T., Tomić, D., Andrić, N. (2010): Rural Population – Factor of Development of Tourism in Vojvodina, Multifunctional agriculture and rural development (V) regional specificities, Economics of agriculture – special issue – 2, Beograd , pp. 251-259 – International scientific meeting, Banja Vrujci. 02-03. December 2010.
 2. Bošković, T., Tomić, R., Tomić, D. (2011): „The resource for potentials and limitations for a rural tourism development in Vojvodina“, Second AGRIMBA-AVA Congress 2011 – Dynamics of international cooperation in rural development and agribusiness, Programme and Abstract Book, str. 18, Wageningen
 3. Bošković, T., Bolesnikov, D. (2011): „Podsticanje razvoja turizma kao deo strategije ruralnog razvoja Srbije i Evrope“, Naučni skup: „Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju“, Zbornik apstrakata, str. 31, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
 4. Bošković, T., Tomić, R., Tomić, D. (2012): „Rural tourism in Vojvodina: Problems and perspectives“, „Agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu – Agrarian econonomy of Serbia in the pre-accession period“, Tematski zbornik, str. 125-136,  Beograd (Sa Savetovanja na biznis forumu Hrana za Evropu od 13-15.10.2011. ISBN 978-86087-34-8, Izdavač: DAES)
 5. Bošković, T., Tomić, R., Tomić, D. (2013): „Potentials and limitations for the development of rural tourism in Vojvodina“, Economics of agriculture, Vol. LX, No 1 (1-216), 2013, Belgrade, pp.103-111
 6. Bošković, T., Maksimović, B. (2019): TOURISM DEVELOPMENT IN MESSUAGES IN AUTONOMUS PROVINCE OF VOJVODINA: POSSIBILITIES AND LIMITATIONS, TEME, XLIII, br.1, str. 257-274, Univerzitet u Nišu, Niš

Predavanja

  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)

Vežbe

  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)

Materijali

EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)

Obaveštenja

24. novembra 2020.
Obaveštenje o redovnim konsultacijama

Redovne konsultacije se održavaju u ranije važećim i istaknutim terminima, ali samo onlajn preko zoom aplikacije. Pristupa se preko linka koji se koristi i koji je naveden za onlajn konsultacije.

 

19. novembra 2020.
Obaveštenje o kolokvijumu iz Ekonomike turizma

Od sutra, 26.11.2020. godine, svi zakazani kolokvijumi se odlažu na dve nedelje. Iz tog razloga se neće održati kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma koji je planiran za 26.11.2020. godine.

19. novembra 2020.
Obaveštenje o kolokvijumu iz Ruralnog turizma

KOLOKVIJUM IZ RURALNOG TURIZMA KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE ĆE SE ODRŽATI U SREDU 25.11.2020. GODINE U UČIONICAMA BR. 12 I 13 NA LIMANU SA POČETKOM OD 10 ČASOVA.

9. novembra 2020.
Onlajn nastava iz Ekonomike turizma

Svakog četvrtka od 9 časova će se održavati onlajn nastava iz predmeta Ekonomika turizma.

U navedeno vreme je potrebno kliknuti na donji link:

https://us04web.zoom.us/j/71493639616?pwd=ckpaQmU3UWJ2dVJVYXRsdUFucG93QT09

 

 

9. novembra 2020.
Onlajn nastava iz Ruralnog turizma

Svake srede od 11 časova će se održavati onlajn nastava iz predmeta Ruralni turizam.

Potrebno je u navedeno vreme kliknuti na donji link:

https://us04web.zoom.us/j/73580592473?pwd=WWtKR2xFV291R09laW5ERWtOZkJSZz09

 

1. maja 2020.
Obaveštenje o Stručnoj praksi

Poštovani studenti,

 

Kada je u pitanju realizacija stručne prakse, studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru, rad pišu iz oblasti kojoj pripada stručna praksa, bez odlaska u preduzeće. Rad treba da se uradi u dva primerka. Obrazac o stručnoj praksi nije potrebno popuniti.