Izaberite stranicu

Акредитација

Акредитација 2016

Књига предмета за студијски програм – Примењена Информатика

Књига наставника за студијски програм – Примењена Информатика

Уверење о акредитацији – Примењена Информатика

Акредитација 2017

Дозвола за рад

Књига наставника – Мастер студије

Књига наставника – Основне и специјалистичке студије

Књига предмета – Мастер студије

Књига предмета – Основне и специјалистичке студије

Политика обезбеђења квалитета

Уверење о акредитацији студијског програма Основних струковних студија – Финансије и банкарство

Уверење о акредитацији студијског програма Основних струковних студија – Предузетништво

Уверење о акредитацији студијског програма Основних струковних студија – Трговина и међународно пословање

Уверење о акредитацији студијског програма Основних струковних студија – Туризам и хотелијерство

Уверење о акредитацији студијског програма Специјалистичких струковних студија – Банкарство и берзанско пословање

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Master strukovnih studija – Međunarodno poslovanje i finansije

Уверење о акредитацији високошколске установе

Задаци и циљеви школе

Акредитација 2020

Уверење о акредитацији студијског програма Основних струковних студија – Финансије и банкарство – студије на даљину

Књигa наставника – Основне струковне студије – студије на даљину

Књигa предмета – Основне струковне студије – студије на даљину