Obaveštenja – Specijalističke strukovne studije

Procedure izrade i kontrole kvaliteta specijalističkih radova (PDF)

Obaveštenja – Specijalističke strukovne studije

O B A V E Š T E NJ E

Studenti specijalističkih studija koji do kraja školske 2017/18. godine žele da odbrane specijalistički rad, trebaju najkasnije do 14.09.2018. godine da predaju prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane specijalističkog rada kao i same...

Važna obaveštenja

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj sa predlogom kandidata za izbor u zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Poslovna informatika, po konkursu koji je objavljen u...