Izaberite stranicu

Papić Blagojević dr Nataša

Funkcija Pomoćnik direktora za projekte
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail npapic.blagojevic@gmail.com
Telefon 485-4007
Kabinet KABINET 17
Konsultacije Utorak 11:30-13:30

Nataša Papić-Blagojević zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 16. maja 2005. godine, prvo kao saradnik u nastavi na predmetima Poslovna statistika i Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju, a od 25. novembra 2010. godine kao predavač na predmetima Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju i Aktuarstvo. U zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Kvantitativna analiza izabrana je 14.07.2016. godine. Član je Statističkog društva Srbije – Klub statističara Vojvodine i koautor je udžbenika Kvantitativne metode (2013) koji se koristi kao osnovni udžbenik na predmetu Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju.

 1. Grabinska, E., & Papić-Blagojević, N. (2017). Methods of divergence and convergence analysis illustrated with examples of selected demographic and economic features. Improving micro and macro competitiveness: Problems and possible solutions. Edited by Krstić, B. University of Niš, Faculty of Economics. ISBN: 978-86-6139-136-1, pp. 106-134. (M14)
 2. Živkov, D., Njegić, J., Papić-Blagojević, N., & Petronijević, J. (2016). Monetary Effectiveness in Small Transition Economy – the Case of the Republic of Serbia. Romanian Journal of Economic Forecasting, 19(3), pp. 5-18. (M23)
 3. Papić-Blagojević, N., Vujko, A., & Gajić, T. (2016). Comparative analysis of exponential smoothing models to tourists’ arrivals in Serbia. Economics of Agriculture, Belgrade, LXIII, No 3, pp. 835-846. (M24)
 4. Papić-Blagojević, N., Lepojević, V., & Lončar, S. (2015). Examination the performances of maximum likelihood method and Bayesian approach in estimating sales level. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 12, No 4, University of Niš, Niš, 323-332. (M51)
 5. Papić-Blagojević, N., Paszek, Z., & Lončar, S. (2016). Monitoring kvaliteta proizvodnog procesa primenom kontrolne karte kumulativnih suma. Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, ISSN 1451-6551, str. 127-139. (M53)
 6. Papić-Blagojević, N., i Paszek, Z. (2013). Primena kontrolne karte aritmetičke sredine u upravljanju industrijskim procesima. Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, broj 1/2013, ISSN 1451-6551, 48-60. (M53)
 7.  Gajić,, Vujko, A., & Papić Blagojević, N. (2015). Forecasting tourist arrivals in Novi Sad by using the ARIMA model. In Proceedings Second International Conference “Higher education in function of development of tourism in Serbia and Western Balkans”. Business Technical College, Užice, pp. 137-146. (M33)
 8. Jošanov-Vrgović, I., Jovin, S., Papić-Blagojević, N., & Jovičić Vuković, A. (2017). Inovacioni potencijal i preduzetništvo – empirijska analiza studenata visokih strukovnih škola. U Zborniku radova Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacijama do održivog razvoja“, 7.12.2017., Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, str. 543-551.(M63)

Predavanja

  POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (BOL. 17)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)

Vežbe

  Ispiti

   FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA
   AKTUARSTVO (BOL. 12)
   POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 07)
   PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   AKTUARSTVO (BOL. 07)
   POSLOVNA STATISTIKA (PRE BOL.)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 12)
   UPRAVLjANjE RIZICIMA (BOL. 07 - SS)
   POSLOVNA STATISTIKA
   FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (BOL. 17)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)

  Materijali

  AKTUARSTVO (BOL. 07)
  AKTUARSTVO (BOL. 12)
  FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (BOL. 17)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 07)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 12)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 16)
  POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
  POSLOVNA STATISTIKA (PRE BOL.)
  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANJU (BOL. 17 - MS)

  Obaveštenja

  28. aprila 2020.
  Realizacija predispitnih obaveza

  Studenti druge godine koji u tekućem semestru slušaju nastavu iz predmeta Poslovna statistika realizovaće predispitne obaveze kroz izradu zadataka. Studenti će putem mejla dobiti poziv za onlajn konsultacije na kojima ćemo se dogovoriti oko detalja.

  Studenti treće godine koji u tekućem semestru slušaju nastavu iz predmeta Finansijska i aktuarska matematika u sredu 29.4.2020. godine od 18 časova imaju onlajn pripremu za sticanje predispitnih poena.

   

  17. marta 2020.
  Obaveštenje o izvođenju nastave – Poslovna statistika i Finansijska i aktuarska matematika

  Drage koleginice i kolege,

  Imajući u vidu novonastalu situaciju, neophodno je da se svi prilagodimo novim okolnostima, kako bi se koncept nastave na daljinu izvodio što uspešnije.

  Kao prvo, neophodno je da redovno pratite stranicu predmetnog nastavnika i asistenta kako biste na vreme preuzimali objavljene materijale i  prateća obaveštenja. Poene za aktivnost ćete prikupljati kroz izradu zadataka/testova koji će biti blagovremeno objavljeni. Ukoliko Vam nešto ne bude bilo jasno u postupku izrade zadataka, molim Vas da nam se obratite putem mejla radi pojašnjenja. Stojimo Vam na raspolaganju za sva dalja pitanja s obzirom da je i u Vašem i u našem interesu da predmetnu materiju savladate i, u momentu kada se za to ispune uslovi, položite kolokvijum i ispit.

  Želim Vam dobro zdravlje i uspešnu on-line saradnju 🙂

  Dr Nataša Papić-Blagojević, prof.