Jovin dr Slobodanka

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail boba_jovin@yahoo.com
Telefon 485-4041
Kabinet KABINET 26
Konsultacije Utorak 9:00-11:00

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu na smeru Finansije i računovodstvo upisala je1995. godine a diplomirala 1999. godine. Nakon završenih osnovnih studija upisala je magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je 2006. godine magistrirala na temu „Finansijske usluge za mala preduzeća“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Mogućnosti unapređenja finansiranja malih preduzeća u Srbiji“ odbranila je na Univerzitetu Singidunum 2016. godine pod mentorstvom prof. dr Nebojše Savića.

Od 2001. do  2007. godine bila je zaposlena u Novosadskoj banci AD Novi Sad, Panonskoj banci AD Novi Sad i Komercijalnoj banci AD Beograd (Filijala Novi Sad) na poslovima Šefa Odseka za dugoročne plasmane i kreditnog analitičara za plasmane iz inostranih kreditnih linija.

Od 2007. godine zaposlena u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za grupu ekonomskih predmeta a 2008. godine imenovana za predavača na predmetima Upravljanje rizicima, Bankarstvo i Investiciono bankarstvo.

 1. godine izabrana je u zvanje profesora strukovnih studija za oblast Finansije.

Aktivno se služi engleskim jezikom i pasivno francuskim.

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)

   Materijali

   BANKARSTVO (BOL. 07)
   BANKARSTVO (BOL. 12)
   FINANSIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (SS)
   INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
   IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
   KORPORATIVNE FINANSIJE (MS) (PRE BOL.)
   OSIGURANJE (BOL. 12)
   PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
   ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 07)

   Obaveštenja

   25. maja 2018.
   Podela potpisa

   Podela potpisa kod dr Slobodanke Jovin održaće se u petak, 01.06.2018. godine u 12 časova u kabinetu 26.

   12. maja 2018.
   Konsultacije

   Konsultacije kod dr Slobodanke Jovin neće se održavati tokom maja, 2018. godine.