Izaberite stranicu

Žan Mone i KA2 projekti

1. Erasmus+ Jean Monnet project Introduction to EU – Education for secondary schools (INEES)- Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad je nosilac INNES projekta. Projekat predstavlja inovativnu metodu približavanja procesa evropskih integracija, institucija EU i njenih mehanizama nastavnicima i učenicima u srednjim školama u Republici Srbiji. Cilj projekta je produbljivanje razumevanja procesa pristupanja Srbije EU, kao i stvaranje i usvajanje novih vrednosti koje će uticati na uspostavljanje novog modela ponašanja u školama. Više informacija o INNES projektu možete pronaći na donjem linku .

 

2. Professional Development of Vocational Education Teachers with European Practices (Pro-VET)- Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad kao partnerska institucija učestvuje u međunarodnom Pro-VET projektu, koji je kofinansiran od strane EU, preko Erasmus+ programa. Krajnji cilj projekta je usavršavanje profesora strukovnih studija u Rusiji i Srbiji iz oblasti kreiranja online kurseva i njihovog sprovođenja u praksi. Projekat traje 3 godine (2018-2021) i u njemu učestvuje 12 partnerskih institucija iz Finske, Holandije, Nemačke, Irske, Rusije i Srbije. Više informacija o Pro-VET projektu možete pronaći na Web-stranici projekta, klikom na donji link.