Izaberite stranicu

dr Jelena Damnjanović

Funkcija Direktor
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail jdamnjanovic5@gmail.com
Telefon +381214854004
Kabinet KABINET 10
Konsultacije Sreda 12:00-14:00
Onlajn konsultacije

www.jelenadamnjanovic.rs

Jelena Damnjanović je rođena 1975. godine u Prištini gde završava osnovne akademske studije na Ekonomskom fakultetu 1997. godine kao student generacije, na usmerenju Međunarodna ekonomija. Zatim 2005. godine na Univerzitetu u Beogradu, Ekonomskom fakultetu, završava magistarske studije, a 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije Megatrend Univerziteta, stiče i akademsko zvanje doktora ekonomskih nauka, odbranivši doktorski rad pod nazivom ,,Investicije kao faktor održivog razvoja u zoni slobodne trgovine jugoistočne Evrope“. Od 1998. godine pa sve do 2006. godine radi kao asistent u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Prištini i pri tom realizuje nastavu na predmetima iz oblasti Međunarodne ekonomije i trgovine. Od 2006. godine je zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, najpre kao predavač, a zatim i kao profesor strukovnih studija. Kao profesor po pozivu, održala je predavanja na International School of Florence 2013. godine, University of Geneva i City University of Hong Kong 2014. godine. Pored pomenutog, 2000. godine je dobila nagradu Kraljevine Norveške za izuzetna akademska dostignuća, a 2008. godine je bila član radne grupe Ministarstva infrastrukture Republike Srbije za izradu nacrta Zakona o privlačenju stranih investicija. Učestvovala je na konferencijama nacionalnog i međunarodnog karaktera i autor je velikog broja radova objavljenih u naučnim i stručnim časopisima. Pored navedenog, autor je i sledećih knjiga i udžbenika: Međunarodna ekonomija, Međunarodno poslovanje, Trgovinski menadžment i Srbija i zona slobodne trgovine jugoistočne Evrope. Od 2016. godine nalazi se na poziciji  direktora Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, gde će se u budućem periodu, između ostalog, posvetiti i razvijanju saradnje sa institucijama visokog obrazovanja iz zemlje i inostranstava, posebno na polju razmene studenata i profesora, kao i bližem i potpunijem povezivanju sa privrednim subjektima. Ključne oblasti kojima se bavila u svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu, a koje će takođe odrediti i pravce njenog interesovanja i delovanja u budućnosti odnose se na Međunarodnu ekonomiju, Evropsku uniju, Transnacionalne korporacije i strane direktne investicije, Globalizaciju, Međunarodnu trgovinu i konkurenciju.

 

Jelena Damnjanovic is a professor of International business and the director of Novi Sad School of Business, Serbia. Her major academic interests are International economics, European Union, Transnational corporations and foreign direct investments, Globalisation, International trade and competition. In 2008 she was appointed member of the Working group to draft law on foreign investment projects. She is (co)author of more than 40 academic papers, four books and participant in international and government projects. In the period 2013-2017 Jelena was invited lecturer and presented papers at the University of Geneva (Switzerland), City University (Hong Kong, China) and Florence International Autumn School (Florence, Italy). In 2017 she was a participant in 3 projects, financed by Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research.

 

Njegić, K., Damnjanović, J., & Komnenić, B. (2020). Mediated effect of export assistance on export performance of Serbian manufacturing SMEs. Baltic Journal of Management, 15(5), 649-667

Njegić, J., Živkov, D., & Damnjanović, J. (2017). Business cycles synchronization between EU15 and the selected Eastern European countries – The wavelet coherence approach. Acta Oeconomica, 67(4), 539-556.

Živkov, D., Damnjanović, J., & Đurašković, J. (2020). The effect of oil uncertainty on industrial production in the major European economies – methodologies based on the Bayesian approach. Finance a Uver: Czech journal of economics and finance, 70(6), 566-588.

Stankov, B., & Damnjanović, J. (2018). Foreign direct investments in classical and neoclassical theories of international trade. In D. Soleša & V. Šimović (Eds.), Innovation, ICT and Education for the Next Generation (pp. 385-404). Faculty of Economics and Engineering Management in Novi Sad.

Damnjanović, J., Papić-Blagojević, N., & Njegić, J. (2017). Euro and European Integration-Lessons for Western Balkan’s countries. In R. Dimitrovski (Ed.), The teacher of the future (pp. 853-860). Institute of Knowledge Management in Skopje.

Damnjanović, J., & Jovičić Vuković, A. (2020). The challenges of the Republic of Serbia EU accession – youth perspectives. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 21-24). Novi Sad School of Business.

Damnjanović, J., & Komnenić, B. (2018). Serbia and the challenges of the European Union. In J. Damnjanović, N. Pavlović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievemenst-Challenges-Opportunities (pp. 31-33). Novi Sad School of Business.

Damnjanović, J., Stankov, B., & Roganović, M. (2019). Research on foreign investors needs for new workforce in free investment zones in Autonomous Province of Vojvodina. School of Business, 16(1), 47-68.

Stankov, B., & Damnjanović, J. (2018). Savremene teorije o stranim direktnim investicijama: pregled najistaknutijih teorija. Ekonomija – teorija i praksa, 11(4), 34-36.

Damnjanović, J., & Jovanović, M. (2017). The Future of the Euro and Challenges for the Western Balkans. Acta Economica, 15(26), 143-163.

 

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  Ispiti

   EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJE (BOL. 12)
   POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
   MARKETING U TURIZMU (PRE BOL.)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   TEHNIKE MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI TURIZMA (PRE BOL.)
   TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (BOL. 07)
   UPRAVLJANJE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (PRE BOL.)
   MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
   TRGOVINSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)
   OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
   TEHNIKE MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (PRE BOL.)
   MENADŽMENT U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI (PRE BOL.)
   TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
   EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
   TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
   MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNO POSLOVANJE (BOL. 07)
   MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 12)

  Materijali

  (PRE BOL.)
  EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (MS) (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJE (BOL. 12)
  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO POSLOVANJE (BOL. 07)
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
  TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)

  Obaveštenja

  24. juna 2023.
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati popravnog kolokvijuma jun 2023

  Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:

  Gnjatović Natalija – 27 bodova (ima uslov za izlazak za ispit)

  Švenda Lenka – 25 bodova (dopuna predispitnih bodova)

  Rakić Slađana – 23 boda (dopuna predispitnih bodova)

  Rakić Aleksandra – 22 boda (dopuna predispitnih bodova)

  Borojević Danijel – 21 bod (dopuna predispitnig bodova)

  Solaković Maja – 21 bod (dopuna predispitnih bodova)

  Nikolić Nevena 21 bod (dopuna predispitnih bodova)

  Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

  Sivčević Dajana – 14 bodova

  Kustudić Jovana – 4 boda

  Mićić Tijana – 0 bodova

  2. aprila 2023.
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati ispita, april 2023

  Koleginica Nikolina Drobac je položili ispit iz predmeta Menadžment u spoljnoj trgovini (master studije).

  Ispitni bodovi 39, ukupno bodova 73, zaključna ocena 8.

  12. marta 2023.
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Ispit, mart 2023

  Jandroković Sanja je položila ispit. Ukupno 66 bodova, ocena 7.

  5. februara 2023.
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA – Popravni kolokvijum, januar 2023

  SLEDEĆI STUDENTI SU POLOŽILI KOLOKVIJUM:

  Arsenović Marijana – 26 bodova (ima uslov za izlazak na ispit)

  Salaji NIkolina – 27 bodova (ima uslov za izlazak na ispit)

  Jovanović Olivera – 24 boda (ima uslov za izlazak na ispit)

  Smrzlić Jovana – 24 boda (ima uslov za izlazak na ispit)

  Bulajić Miljan – 24 boda (ima uslov za izlazak na ispit)

  Bojić Milena – 19 bodova (ima uslov za izlazak na ispit

  Perić Tamara – 20 bodova (dopuna predispitnih bodova)

  Vulić Milana – 21 bod (dopuna predispitnih bodova)

  Milovančević Aleksandar – 20 bodova (dopuna predispitnih bodova)

  Lučić Nina – 18 bodova (dopuna predispitnih bodova)

  Milovanović Manuela – 16 bodova (dopuna predispitnih bodova)

  Mirković Jelena – 19 bodova (dopuna predispitnih bodova)

  Neđić Milan – 19 bodova (dopuna predispitnih bodova)

  Stanković Danilo – 16 bodova (dopuna predispitnih bodova)

  SLEDEĆI STUDENTI NISU POLOŽILI POPRAVNI KOLOKVIJUM:

  Krstić Slavko – 9 bodova

  Sič Anabela – 7 bodova

  Mihajlov Vojin – 3 boda

  Ristić Stoja – 3 boda

  Radoičić Vanja – 9 bodova

  Gligorijević Jelena – 3 boda

  Vorkapić Anja – 3 boda

  Vujasin Stefan – 13 bodova

  Milić Violeta – 5 bodova

  Ostojić Luka – 3 boda

  POZIVAJU SE STUDENTI KOJI TREBA DA DOPUNE PREDISPITNE BODOVE DA DOĐU U SREDU 15. FEBRUARA U 14 ČASOVA U KABINET 16. DOLAZAK JE OBAVEZAN. PRIPREMITI GRADIVO SA KOLOKVIJUMA.

   

  5. maja 2021.
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – REDOVAN KOLOKVIJUM

  Kolokvijum iz predmeta Menadžment u spoljnoj trgovini na master strukvonim studijama za studente aktuelne generacije, biće održan putem Moodle platforme u ponedeljak 17. maja sa početkom u 19h. Oblasti koje je potrebno pripremiti za kolokvijum su sledeće: Spoljnotrgovinska mreža i međunarodna špedicija, Transportna dokumenta u spoljnotrgovinskom poslu i spoljnotrgovinska politika, Instrumenti spoljnotrgovinske politike, Zastupnici, distributeri i posrednici u spoljnotrgovinskom poslu, Angažovanje komisionara u spoljnotrgovinskom poslu i konsignaciona prodaja, Rizici u spoljnotrgovinskom poslu i specifičnosti međunarodnog platnog prometa, Instrumenti međunarodnog platnog prometa 1 i Instrumenti međunarodnog platnog prometa 2.

  3. septembra 2020.
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI, master studije

  REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 31.08.2020.

  Milošević Gorana – 37 bodova, zaključna ocena 10 (92)

  Mijić Aleksandar – 78 bodova, zaključna ocena 8 (78)

  25. juna 2020.
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati ispita jun 2020

  Ispit su položili sledeći studenti:

  Jugović Dobrila – 40 bodova (ukupno 95, ocena 10)

  Lalošević Miloš – 41 bod (ukupno 96, ocena 10)

  Milošević Sanja – 38 bodova (ukupno 93, ocena 10)

  Mirković Jovana – 28 bodova (ukupno 85, ocena 9)

  Samardžić Dragana – 35 bodova (ukupno 92, ocena 10)

  Stokić Ksenija – 40 bodova (ukupno 95, ocena 10)

  Špirić Danijela – 34 boda (ukupno 91, ocena 10)

  Ispit nisu položili sledeći studenti:

  Lugonja Jovana – 0 bodova

  Mijić Aleksandar – 19 bodova

  22. juna 2016.
  Rezultati ispita Trgovinski menadžment jun

  Ilic Tamara 6 Kapur Nemanja 8 Koplilovic Ivana 6 Krišulovic Milena 9 Petrovic Dragana 7 Simikic Danijela 6

  22. juna 2016.
  Rezultati ispita Tehnike med. poslovanja jun

  Lukac Dino 6

  1. juna 2016.
  Rezultati ispita Trgovinski menadžment maj

  Ispit su položili: Blagojevic Vuk 7 Blanuša Bojan 6 Videkanjic Sanja 6

  5. aprila 2016.
  Upis ocena

  Upis ocena i uvid u radove održace se 06.04. u kabinetu 36, Liman, od 11:30-13:30.

  14. februara 2016.
  Upis ocena i uvid u radove

  Upis ocena i uvid u radove bice održani 17.02. od 16-18h u kabinetu 42.

  14. aprila 2014.
  Rezultati ispita Poslovanje sa EU

  Rogic Jelena 8

  7. februara 2014.
  Poslovanje sa EU – rezultati ispita februar

  Kocaber Andelka 6

  4. februara 2014.
  Dodatni termin za ispit

  Studenti koji, zbog vremenskih uslova, nisu uspeli da dodu na ispit 31.01.2014.godine mogu doci na usmeni ispit 12.02.2014. u kabinet 32, Liman, sa pocetkom u 11:30.