Izaberite stranicu

Стручна пракса

СТРУЧНУ ПРАКСУ МОГУЋЕ ЈЕ РЕАЛИЗОВАТИ НА ДВА НАЧИНА:

1. Кораци за реализацију стручне праксе преко Центра за развој каријере и стручну праксу

2. Кораци за самосталну реализацију стручне праксe

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Формулар за стручну праксу

Дневник стручне праксe

Дневник стручне пракс

Формулар за евалуацију праксе за менторe

Формулар за евалуацију праксе за студентe

Образац и упутство за писање Europass  CV-ja

Инструкцијe

Образац Europass CV

СТРУЧНА ПРАКСА

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је поуздан партнер својим студентима у трасирању њихове професионалне каријере. Велики број студената је након завршетка школовања у нашој институцији заузео место на најодговорнијим позицијама у приватном и државном сектору. Такође, наша Школа је партнер и послодавцима у процесу долажења до жељеног кадра. Стога, посебан значај дајемо организовању стручних пракси у великом броју предузећа и институција са којима имамо сталну сарадњу. У току стручне праксе студенти имају прилику да се упознају са пословним процесима и стекну практична пословна искуства учествујући у свакодневним пословним активностима, непосредно посматрајући запослене и радећи на конкретним пословним задацима. Студенти након обављене праксе добијају одговарајућу потврду која представља доказ да су стекли одређено практично знање у организацији.

ПРЕДУЗЕЋА СА КОЈИМА ШКОЛА ИМА УСПОСТАВЉЕНУ ПОСЛОВНУ САРАДЊУ

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2021/22

Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника

СТРУЧНА ПРАКСА I

Примењена информатика(бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Активности пословне комуникације у пословном систему и са другим пословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре
2. др Зоран Марошан Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментимапословања
3. др Предраг Ранитовић Примена презентационих алата у различитим пословним активностима упословном систему и са другим пословним субјектима
4. др Предраг Ранитовић Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословнимактивностима у пословном систему и са другим пословним субјектима
Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање
2. др Драгана Милић Примењено управљање и контрола трошкова
3. др Стеван Томашевић Примењено књиговодство
4. др Марија Вуковић Примењено банкарско пословање
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Јелена Дамњановић Примењене технике и облици међународног пословања
2. др Бранка Максимовић Примењено познавање робе
3. др Милијана Рогановић Примењени трговински менаџмент
4. др Ђорђе Ћузовић Примена електронског трговинског пословања
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Aна Јовичић Вуковић Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања
2. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент хотелијерских предузећа
3. др Предраг Ранитвић Примена информационих система у туризму
4. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичке дестинације

СТРУЧНА ПРАКСА II

Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Дејан Живков Примењено пословање са хартијама од вредности
2. мр Сања Влаовић Беговић Примењена пословна анализа
3. др Марија Вуковић Примењено опорезивање
4. др Слободанка Јовин Примењене предузетничке финансије
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Исидора Милошевић Примена међународног пословног права
2. др Биљана Станков Примењено спољнотрговинско и девизно пословање
3. др Дајана Ерцеговац Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање
4. др Милијана Рогановић Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Драгољуб Јовичић Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима)
2. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама
3. др Вероника Бошков Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству
4. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент конгресних туристичких центара
Примењена информатика (бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Анализа организације и функционисања пословног информационог система и постављених режима обраде
2. др Предраг Ранитовић База података пословног информационог система и процеси њеног ажурирања и претраживања
3. др Предраг Ранитовић Израда рутина претраживања података и пословног извештавања менаџмента компаније, пословних партнера и непосредних корисника информационог система
4. др Зоран Марошан Примена информационо-комуникационих технологија при повезивању система електронског пословања са пословним информационим системом компаније

СТРУЧНА ПРАКСА МАСТЕР СТУДИЈА МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ 2021/22

17МСА04- Стручна пракса 1
 1. Бошков др Вероника
 2. Вукадиновић др Маја
 3. Вуксановић др Гордана
 4. Влаовић-Беговић др Сања
 5. Дамњановић др Јелена
 6. Ђукановић др Славиша
 7. Ђурић др Дејан
 8. Живков др Дејан
 9. Јанчев др Никола
 10. Јовин др Слободанка
 11. Јовић др Љиљана
 12. Момчиловић др Мирела
 13. Папић-Благојевић др Наташа
 14. Рачић др Жељко
 15. Ћузовић др Ђорђе
17МСА05- Стручна пракса 2
 1. Бошков др Вероника
 2. Вуксановић др Гордана
 3. Дамњановић др Јелена
 4. Ђукановић др Славиша
 5. Ђурић др Дејан
 6. Живков др Дејан
 7. Јовић др Љиљана
 8. Момчиловић др Мирела
 9. Папић-Благојевић др Наташа
 10. Пауновић др Бранка
 11. Рачић др Жељко
 12. Ћузовић др Ђорђе

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2020/21

Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника

СТРУЧНА ПРАКСА I

Примењена информатика(бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Активности пословне комуникације у пословном систему и са другим пословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре
2. др Зоран Марошан Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментимапословања
3. др Бранко Латиновић Примена презентационих алата у различитим пословним активностима упословном систему и са другим пословним субјектима
4. др Предраг Ранитовић Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословнимактивностима у пословном систему и са другим пословним субјектима
Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање
2. др Драгана Милић Примењено управљање и контрола трошкова
3. др Стеван Томашевић Примењено књиговодство
4. др Марија Вуковић Примењено банкарско пословање
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Јелена Дамњановић Примењене технике и облици међународног пословања
2. др Бранка Максимовић Примењено познавање робе
3. др Милијана Рогановић Примењени трговински менаџмент
4. др Ђорђе Ћузовић Примена електронског трговинског пословања
Предузетнички бизнис (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Татјана-Ђурић Кузмановић Покретање бизниса, организација бизниса, окончање пословне активности. Однос власника и менаџера
2. др Вероника Бошков Систем одлучивања и комуницирања у организацијама. Предузетнички бизнис у производњи и услугама. Савремени облици организације посла. Пројектна организација
3. др Борис Кузман Припрема појединачних планова у развоју бизниса. План производње, план кадрова, план материјала, план продаје, финансијски план. Пословне активности и књиговодствени систем фирме. Примене финансијског и управљачког рачуноводства. Упознавање са финансијском функцијом предузећа. Облици организације финансијске функције.
4. др Гордана Вуксановић Основни елементи стратегијског планирања. Развој бизниса.
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања
2. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент хотелијерских предузећа
3. др Бранко Латиновић Примена информационих система у туризму
4. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичке дестинације

СТРУЧНА ПРАКСА II

Финансије и банкарство (бол.17) Финансије и банкарство (ДЛС)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Дејан Живков Примењено пословање са хартијама од вредности
2. мр Сања Влаовић Беговић Примењена пословна анализа
3. др Марија Вуковић Примењено опорезивање
4. др Слободанка Јовин Примењене предузетничке финансије
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Гордана Љубојевић Примена међународног пословног права
2. др Биљана Станков Примењено спољнотрговинско и девизно пословање
3. др Јелена Обрадовић Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање
4. др Милијана Рогановић Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје
Предузетништво (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Максимовић Развој производа и производног програма. Иновативно понашање. Развој тржишта. Маркетинг информациони системи
2. др Борис Кузман Управљање и предвиђање технолошког развоја. Проблеми избора нових технологија (практични пример)
3. др Славиша Ђукановић Планирање и праћење развоја бизниса. Методе мерења пословних активности и пословног успеха фирме. Финансијски резултати бизниса. Апсолутни и релативни показатељи пословног успеха. Профитабилност пословног подухвата.
4. др Вероника Бошков Израда бизнис плана (конкретни пример)
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Драгољуб Јовичић Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима)
2. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама
3. др Бојана Ковачевић Берлековић Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству
4. др Татјана Бошковић Примењени менаџмент конгресних туристичких центара
Примењена информатика (бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Анализа организације и функционисања пословног информационог система и постављених режима обраде
2. др Бранко Латиновић База података пословног информационог система и процеси њеног ажурирања и претраживања
3. др Предраг Ранитовић Израда рутина претраживања података и пословног извештавања менаџмента компаније, пословних партнера и непосредних корисника информационог система
4. др Зоран Марошан Примена информационо-комуникационих технологија при повезивању система електронског пословања са пословним информационим системом компаније

Стручну праксу И и Стручну праксу ИИ на мастер струковним студијама, студијски програм Међународно пословање и финансије, као и Специјалистичку праксу на специјалистичким струковним студијама, студијски програм Банкарско и берзанско пословање, реализоваће следећи наставници:

 

 1. Др Вероника Бошков
 2. Др Јелена Дамњановић
 3. Др Славиша Ђукановић
 4. Др Дејан Ђурић
 5. Др Гордана Вуксановић
 6. Др Дејан Живков
 7. Др Љиљана Јовић
 8. Др Наташа Папић-Благојевић
 9. Др Бранка Пауновић
 10. Др Жељко Рачић
 11. Др Ђорђе Ћузовић
 12. Др Мирела Момчиловић

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2019/20

Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника

СТРУЧНА ПРАКСА I

Примењена информатика(бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Активности пословне комуникације у пословном систему и са другим пословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре
2. др Зоран Марошан Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментимапословања
3. др Бранко Латиновић Примена презентационих алата у различитим пословним активностима упословном систему и са другим пословним субјектима
4. др Предраг Ранитовић Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословнимактивностима у пословном систему и са другим пословним субјектима
Финансије и банкарство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање
2. др Драгана Милић Примењено управљање и контрола трошкова
3. мр Сања Влаовић Беговић Примењено књиговодство
4. др Марија Вуковић Примењено банкарско пословање
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Јелена Дамњановић Примењене технике и облици међународног пословања
2. др Бранка Максимовић Примењено познавање робе
3. др Милијана Рогановић Примењени трговински менаџмент
4. др Ђорђе Ћузовић Примена електронског трговинског пословања
Предузетнички бизнис (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Татјана-Ђурић Кузмановић Покретање бизниса, организација бизниса, окончање пословне активности. Однос власника и менаџера
2. др Вероника Бошков Систем одлучивања и комуницирања у организацијама. Предузетнички бизнис у производњи и услугама. Савремени облици организације посла. Пројектна организација
3. др Борис Кузман Припрема појединачних планова у развоју бизниса. План производње, план кадрова, план материјала, план продаје, финансијски план. Пословне активности и књиговодствени систем фирме. Примене финансијског и управљачког рачуноводства. Упознавање са финансијском функцијом предузећа. Облици организације финансијске функције.
4. др Гордана Вуксановић Основни елементи стратегијског планирања. Развој бизниса.
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Тамара Гајић Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања
2. др Веорника Бошков Примењени менаџмент хотелијерских предузећа
3. др Бранко Латиновић Примена информационих система у туризму
4. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичке дестинације

СТРУЧНА ПРАКСА II

Финансије и банкарство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Дејан Живков Примењено пословање са хартијама од вредности
2. мр Сања Влаовић Беговић Примењена пословна анализа
3. др Марија Вуковић Примењено опорезивање
4. др Слободанка Јовин Примењене предузетничке финансије
Трговина и међународно пословање (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Гордана Љубојевић Примена међународног пословног права
2. др Биљана Станков Примењено спољнотрговинско и девизно пословање
3. др Дејан Ђурић Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање
4. др Милијана Рогановић Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје
Предузетништво (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Максимовић Развој производа и производног програма. Иновативно понашање. Развој тржишта. Маркетинг информациони системи
2. др Борис Кузман Управљање и предвиђање технолошког развоја. Проблеми избора нових технологија (практични пример)
3. др Славиша Ђукановић Планирање и праћење развоја бизниса. Методе мерења пословних активности и пословног успеха фирме. Финансијски резултати бизниса. Апсолутни и релативни показатељи пословног успеха. Профитабилност пословног подухвата.
4. др Вероника Бошков Израда бизнис плана (конкретни пример)
Туризам и хотелијерство (бол.17)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Татјана Бошковић Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима)
2. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама
3. др Бојана Ковачевић Берлековић Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству
4. др Тамара Гајић Примењени менаџмент конгресних туристичких центара
Примењена информатика (бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Анализа организације и функционисања пословног информационог система и постављених режима обраде
2. др Зоран Марошан База података пословног информационог система и процеси њеног ажурирања и претраживања
3. др Бранко Латиновић Израда рутина претраживања података и пословног извештавања менаџмента компаније, пословних партнера и непосредних корисника информационог система
4. др Предраг Ранитовић Примена информационо-комуникационих технологија при повезивању система електронског пословања са пословним информационим системом компаније

СТРУЧНА ПРАКСА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ И МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

-Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника-

Стручну праксу I и Стручну праксу II на мастер струковним студијама, студијски програм Међународно пословање и финансије, као и Специјалистичку праксу на специјалистичким струковним студијама, студијски програм Банкарско и берзанско пословање, реализоваће следећи наставници:

 1. Др Вероника Бошков
 2. Др Марија Вуковић
 3. Др Јелена Дамњановић
 4. Др Славиша Ђукановић
 5. Др Дејан Ђурић
 6. Др Татјана Ђурић Кузмановић
 7. Др Дејан Живков
 8. Др Љиљана Јовић
 9. Др Бисерка Комненић
 10. Др Јован Његић
 11. Др Бранка Пауновић
 12. Др Жељко Рачић
 13. Др Милијана Рогановић
 14. Др Ђорђе Ћузовић

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ I и СТРУЧНЕ ПРАКСЕ II У ШКОЛСКОЈ 2017/2018

Термини стручне праксе одговарају терминима консултација предметних наставника

СТРУЧНА ПРАКСА I

Примењена информатика(бол.16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Владо Крунић Активности пословне комуникације у пословном систему и са другимпословним субјектима, коришћењем електронске инфраструктуре
2. др Зоран Марошан Употреба стандардних софтверских решења у различитим сегментима пословања
3. др Бранко Латиновић Примена презентационих алата у различитим пословним активностима упословном систему и са другим пословним субјектима
4. др Предраг Ранитовић Коришћење инфраструктуре Интернета у различитим пословним активностима у пословном систему и са другим пословним субјектима
Финансијско пословање и рачуноводство (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Здравко Шолак Примена управљања и контроле трошкова
2. мр Сања Влаовић Беговић Примењена анализа финансијских извештаја
3. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање
4. др Љиљана Јовић Примењено опорезивање, примењени порески поступак и примењене јавне финансије
Трговина и међународно пословање (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. мр Мила Михајловић Примењене технике и облици међународног пословања
2. др Бранка Максимовић Примењено познавање робе
3. др Милијана Рогановић Примењени трговински менаџмент
4. др Ђорђе Ћузовић Примена електронског трговинског пословања
Предузетнички бизнис (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Татјана-Ђурић Кузмановић Покретање бизниса, организација бизниса, окончање пословне активности. Однос власника и менаџера
2. мр Леонард Салаи Систем одлучивања и комуницирања у организацијама. Предузетнички бизнис у производњи и услугама. Савремени облици организације посла. Пројектна организација
3. др Вероника Бошков Припрема појединачних планова у развоју бизниса. План производње, план кадрова, план материјала, план продаје, финансијски план. Пословне активности и књиговодствени систем фирме. Примене финансијског и управљачког рачуноводства. Упознавање са финансијском функцијом предузећа. Облици организације финансијске функције.
4. др Гордана Вуксановић Основни елементи стратегијског планирања. Развој бизниса.
Туризам и хотелијерство (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Александра Вујко Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања
2. др Ана Јовичић Вуковић Примењени менаџмент хотелијерских предузећа
3. др Бранко Латиновић Примена информационих система у туризму
4. др Бојана Ковачевић Берлековић Примењени менаџмент туристичке дестинације

СТРУЧНА ПРАКСА II

Финансијско пословање и рачуноводство (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Дејан Живков Пословање са хартијама од вредности
2. др Марија Вуковић Примењено банкарско пословање. Електронско пословање и електронски бизнис
3. др Бисерка Комненић Примењено осигурање. Правни положај друштва осигурања. Животно и неживотно осигурање
4. др Славиша Ђорђевић Књиговодствени систем предузећа. Документовање пословних активности, вођење пословних књига, рачуноводствени извештаји и информисање (на конкретним примерима). Примењено финансијско и управљачко рачуноводство
Трговина и међународно пословање (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Гордана Љубојевић Примена међународног пословног права
2. мр Мила Михајловић Примењено спољнотрговинско и девизно пословање
3. др Дринка Пековић Примењени транспорт, шпедиција, царине и осигурање
4. др Биљана Станков Примењени маркетинг и примењени менаџмент малопродаје
Предузетнички бизнис (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Бранка Максимовић Развој производа и производног програма. Иновативно понашање. Развој тржишта. Маркетинг информациони системи
2. мр Леонард Салаи Управљање и предвиђање технолошког развоја. Проблеми избора нових технологија (практични пример)
3. др Славиша Ђукановић Планирање и праћење развоја бизниса. Методе мерења пословних активности и пословног успеха фирме. Финансијски резултати бизниса. Апсолутни и релативни показатељи пословног успеха. Профитабилност пословног подухвата.
4. др Вероника Бошков Израда бизнис плана (конкретни пример)
Туризам и хотелијерство (бол.12)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Татјана Бошковић Примењени маркетинг у туризму (на конкретним примерима)
2. др Бранка Пауновић Примењено финансијско пословање у хотелијерству и туристичким агенцијама
3. др Милутин Мркша Заштита простора и принципи исхране и рекреације у хотелијерству
4. др Тамара Гајић Примењени менаџмент конгресних туристичких центара
Примењена информатика (бол. 16)
Р.бр. Наставник Тематско подручје
1. др Зоран Марошан Анализа организације и функционисања пословног информационог система и постављених режима обраде
2. др Нинослава Савић База података пословног информационог система и процеси њеног ажурирања и претраживања
3. др Предраг Ранитовић Израда рутина претраживања података и пословног извештавања менаџмента компаније, пословних партнера и непосредних корисника информационог система
4. др Жељко Станковић Примена информационо-конуникационих технологија при повезивању система електронског пословања са пословних информационом системом компаније

Стручну праксу И и Стручну праксу ИИ на мастер струковним студијама, студијски програм Међународно пословање и финансије, као и Специјалистичку праксу на специјалистичким струковним студијама, студијски програм Банкарско и берзанско пословање, реализоваће следећи наставници:

 

 1. Др Вероника Бошков
 2. Др Јелена Дамњановић
 3. Др Славиша Ђукановић
 4. Др Дејан Ђурић
 5. Др Татјана Ђурић Кузмановић
 6. Др Дејан Живков
 7. Др Слободанка Јовин
 8. Др Љиљана Јовић
 9. Др Бисерка Комненић
 10. Др Јован Његић
 11. Др Бранка Пауновић
 12. Др Жељко Рачић
 13. Др Ђорђе Ћузовић

* Студенти мастер струковних студија, студијски програм Међународно пословање и финансије, пријављују се за други циклус реализације Стручне праксе И и Стручне праксе ИИ најкасније до 01.05.2018. год..