Ćuzović dr Đorđe

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telefon 485-4013
Kabinet KABINET 7
Konsultacije Ponedeljak 11:00-13:00

Đorđe Ćuzović je rođen 23. januara 1984. god. u Kragujevcu. Diplomirao je  decembra 2007. god. na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Master studije okončao je  decembra 2011. god. odbranom master rada pod naslovom „Suvereni fondovi bogatstva kao učesnici na globalnom finansijskom tržištu“. Doktorsku disertaciju, sa temom  „Globalizacija i njen uticaj na nacionalnu privredu“, odbranio je novembra 2012. god., takođe na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Od januara 2012. god. zaposlen je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Novog Sada. Dr Đorđe Ćuzović je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija februara 2013. god. izabran u zvanje predavača, a jula 2016. god. u zvanje profesora strukovnih studija. Angažovan je na izvođenju nastave na predmeti Međunarodna trgovina i Elektronska trgovina na osnovnim studijama i Globalizacija na master studijama. Na Institutu ekonomskih nauka, juna 2014. god. stekao je naučno zvanje naučni saradnik. Član je Statističkog društva Vojvodine, gde održao dva predavanja Uloga statistike i statističkih podataka u novom zakonodavstvu o zaštiti konkurencije 2013. god. i Istorijski osvrt na statistiku spoljne trgovine Srbije 2016. god.

Predavanja

  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)

Vežbe

  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  KOMERCIJALNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
  KOMERCIJALNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)

Materijali

ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17)
GLOBALIZACIJA (MS)
GLOBALIZACIJA (MS) (PRE BOL.)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-4 (BOL. 12)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

Obaveštenja

12. marta 2019.
Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina

Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina će biti održan u utorak 02.04.2019. godine od 13:05h.

5. marta 2019.
Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina

Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina biće održan u ponedeljak 22.04.2019. god. od 13:05h u učionici br. 12.