Izaberite stranicu

Ćuzović dr Đorđe

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telefon 485-4013
Kabinet KABINET 7
Konsultacije Ponedeljak 13:00-15:00
Onlajn konsultacije Utorak Utorak 12:00h do 12:40h
https://us04web.zoom.us/j/74712867068?pwd=bThWM2J4NmNta1oybElLTTZsVDlGUT09

Đorđe Ćuzović je rođen 23. januara 1984. god. u Kragujevcu. Diplomirao je  decembra 2007. god. na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Master studije okončao je  decembra 2011. god. odbranom master rada pod naslovom „Suvereni fondovi bogatstva kao učesnici na globalnom finansijskom tržištu“. Doktorsku disertaciju, sa temom  „Globalizacija i njen uticaj na nacionalnu privredu“, odbranio je novembra 2012. god., takođe na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Od januara 2012. god. zaposlen je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Novog Sada. Dr Đorđe Ćuzović je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija februara 2013. god. izabran u zvanje predavača, a jula 2016. god. u zvanje profesora strukovnih studija. Angažovan je na izvođenju nastave na predmeti Međunarodna trgovina i Elektronska trgovina na osnovnim studijama i Globalizacija na master studijama. Na Institutu ekonomskih nauka, juna 2014. god. stekao je naučno zvanje naučni saradnik. Član je Statističkog društva Vojvodine, gde održao dva predavanja Uloga statistike i statističkih podataka u novom zakonodavstvu o zaštiti konkurencije 2013. god. i Istorijski osvrt na statistiku spoljne trgovine Srbije 2016. god.

S. Ćuzović, S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović (2018), Elektronska trgovina: principi, struktura, razvoj, Ekonomski fakultet, Niš, str. 284, COBISS.SR-ID 270516236, ISBN 978-86-6139-167-5 (broš.), UDC 004.7:339.

S. Ćuzović, Đ. Ćuzović, M. Stamenović (2019), Globalizacija: savremeni aspekti ekonomije, trgovine i zdravstva, Ekonomski fakultet, Niš, str. 251, COBISS.SR-ID 328478727, ISBN 978-86-6139-171-2 (karton), UDC 316.32.

S. Ćuzović, S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović (2017): The impact of retail formats on the development of food retail, Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), Cracow University of Economics,  Vol. 5, No. 1, pp. 11-26, , ISSN 2353-883X, DOI: 10.15678/EBER.2017.005101.

Đ. Ćuzović, Z. Šolak (2018): Characteristics of goals and game at the top championships in futsal, RBFF – Revista Brasileira de Futsal e Futebol,  Vol. 10, No. 38, pp. 271-277, ISSN-e 1984-4956.

I. Mladenović, S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović (2019): Distributive trade and economic growth: EU28 evidence for the period 2008-2015, Journal of Business Economics and Management,  Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, Lithuania,  Vol. 20, No. 3, pp. 489-506, ISSN 1611-1699/eISSN 2029-4433, https://doi.org/10.3846/jbem.2019.9857.

S. Sokolov-Mladenović, Đ. Ćuzović, (2015), Franchising as modelof internationalization of retailing, Teme, Vol. XXXIX, No. 1, University of Niš, Niš, str. 191-206, COBISS.SR-ID 559631, ISSN 0353-7919.

Predavanja

  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)

Vežbe

  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 1 (BOL. 07)
  MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
  KOMERCIJALNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  INTERNET MARKETING (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)

Materijali

ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17)
GLOBALIZACIJA (MS)
GLOBALIZACIJA (MS) (PRE BOL.)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-4 (BOL. 12)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

Obaveštenja

26. aprila 2021.
Predavnja Elektronska trgovina

U utorak 27.04.2021. godine predavanja neće biti održana jer se u terminu predavanja održava kolokvijum korišćenjem platforme Moodle. Kolokvijum počinje od 17h.

26. aprila 2021.
Predavanja Međunarodna trgovina

U utorak 27.04.2021. godine predavanja neće biti održana jer se u terminu predavanja održava kolokvijum korišćenjem platforme Moodle. Kolokvijum počinje od 13h.

19. aprila 2021.
Predavanja iz predmeta Međunarodna trgovina

Predavanja iz predmeta Međunarodna trgovina u utorak 13.04.2021. godine od 13h biće održana korišćenjem Zoom aplikacije. Link za pristup predavanju je:

https://us04web.zoom.us/j/79786962287?pwd=T0EvRkNSSHQ4VzRWZmlKMStoZ3FMdz09

19. aprila 2021.
Pradavanja iz predmeta Elektronska trgovina

Predavanja iz predmeta Elektronska trgovina u utorak 20.04.2021. godine od 16h biće održana korišćenjem Zoom aplikacije. Link za pristup predavanju je:

https://us04web.zoom.us/j/79588700311?pwd=bGpVLzZXdFZGUkRkY2p0ZFdSenM3QT09

 

30. marta 2021.
Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina

Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina biće održan u utorak 27.04.2021. godine od 17h. Kolokvijum će bii održan korišćenjem Moodle platforme.

30. marta 2021.
Kolokvijum iz predemta Međunarodna trgovina

Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina biće održan u utorak 27.04.2021. godine od 13h. Kolokvijum će bii održan korišćenjem Moodle platforme.

10. novembra 2020.
Stručna praksa

Radove iz oblasti kojoj pripada stručna praksa potebno je dostaviti predmetnom  profesoru najkasnije 10 radnih dana pre održavanja ispita. Radovi koji ne stignu u predviđenom roku biće uključeni za naredni ispitni rok.