Izaberite stranicu

Momčilović dr Mirela

Zvanje

Predavač

E-mail bizniscentar@gmail.com
Telefon 485-4037
Kabinet KABINET 30
Konsultacije Četvrtak 14:00-16:00
Onlajn konsultacije Utorak 8:00-9:00
Skype Mirela Momčilović ili live:.cid.b9d0ede5b59b53f8

Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer Finansije i računovodstvo, sam završila 2000. godine, odbranom diplomskog rada na temu „Savremena uloga MMF – potreba za reformom“ iz predmeta Međunarodni ekonomski odnosi. Master studije sam završila 2003. godine na Central European University, Graduate School of Business, Budimpešta, Mađarska, specijalizacija: Finansije. Doktorirala sam na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu na studijskom programu Ekonomija, modlul Računovodstvo i poslovne finansije 2020. godine.

Od 2007. godine sam zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde obavljam poslove predavača (uža oblast Finansije).

 1. Njegić, J., Živkov, D., & Momčilović, M. (2019). Portfolio Selection between a Mature Market and Selected Emerging Markets Indices in the Presence of Structural Breaks. Bulletin of Economic Research, 71(3): 439-465,
 2. Živkov, D., Njegić, J., Momčilović, M. (2018). Bidirectional Spillover Effect between Russian Stock Index and the Selected Commodities. The Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 36(1): 29-53,
 3. Kuzman, B., Ercegovac, D. & Momčilović, M. (2018). Development of Derivative Trading on Financial Market and Agribusiness Sector in Serbia. Economics of Agriculture, 65(2): 601-616,
 4. Vlaović Begović, S., Momčilović, M. & Tomašević, S. (2018). Ocena ekonomske efikasnosti investicija, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 54(39): 187-204,
 5. Momcilovic, M., Zivkov, D. & Vlaovic Begovic, S. (2017). The Downside Risk Approach to Cost of Equity Determination for Slovenian, Croatian and Serbian Capital Markets. E+M Ekonomie a Management, 20(3): 147-158.
 6. Živkov, D., Njegić, J., Momčilović, M., Milenković, I. (2016). Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies. Prague Economic Papers, 25(03): 253-270.
 7. Momčilović, M., Vlaović Begović, S., Živkov, D. (2015). Cost of equity: the case of Serbian food industry. Custos e @gronegócio on line, 11(1): 184-197.
 8. Momčilović, M., Vlaović Begović, S., Tomašević, S., Ercegovac, D. (2015). Sustainable growth rate: Evidence from agricultural and food enterprises. Menadžment br. 76: 63-75.
 9. Vlaović Begović, S., Momčilović, M., Tomašević, S. (2014). Ocena kreditnog boniteta preduzeća Z“-score modelom. Ekonomske teme, 52 (2): 193-204.
 10. Momčilović, M., Vlaović Begović, S., Tomašević, S. (2014). Influence of return interval on stock’s beta, Advances in Economics, Law and Political Sciences, 3rd International Conference on Economics, Law and Political Science – EPLS ’14, WSEAS, Faculty of Civil Engineering Politehnica University of Timisoara, Romania, pp. 168-171.
 11. Tomašević S., Vlaović Begović, S, Momčilović, M. (2014). Finansijski položaj poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji, Agroekonomija, 43(61-62): 73-85.
 12. Vlaović Begović, S., Momčilović, M., Bolesnikov, D. (2013). Investment country risk premium influence on an enterprise estimated value, Facta Universitatis: series Economics and Organization, 10(4): 389-399.

Predavanja

  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)

Ispiti

  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Materijali

FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
KORPORATIVNE FINANSIJE (MS)
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
OSIGURANJE (BOL. 07)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
PROIZVODNI MENADŽMENT (SS-M)
UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 12)

Obaveštenja

10. oktobra 2020.
Upravljanje investicijama – 05.11.2020.

Dragi studenti,
Prvi kolokvijum iz Upravljanja investicijama će se održati u četvrtak 05.11.2020. u učionici 16 (Li) prema sledećem rasporedu:
Grupa 1: od 10:20h
Grupa 2: od 11:10h
Grupa 3: od 12:00h.
Raspored studenata po grupama polaganja kolokvijuma možete naći u fajlu iznad obaveštenja.
Srdačno,

Mirela Momčilović

10. oktobra 2020.
Uvod u finansije – 03.11.2020.

Poštovani studenti,

Kolokvijum iz Uvoda u finansije će se održati 20.11.2020. i obuhvataće prvih 5 lekcija. U skladu sa tim, iduće vežbe iz Uvoda u finansije će se održati 03.11.2020. po rasporedu u učionici 16 (Li), kako biste savladali gradivo i spremili se za kolokvijum.

Srdačno,

Mirela Momčilović