Izaberite stranicu

Studiranje na daljinu

 

Kako mogu da se upišem da studiram na ovaj način? Uslovi upisa su isti kao i za klasične studije. Više o uslovima na sledećem linku

Kako pratim nastavu ako studiram na daljinu?

Nastava se odvija preko onlajn platforme Moodle. Studenti koji su upisani na program dobijaju svoj lični nalog preko kojeg pristupaju platformi i predmetima koje slušaju.

Profesori postavljaju materijale na platformi u vidu pdf, Word, Power Point dokumenata, elektronskih knjiga, video snimaka, testova itd.

Studenti preko Moodle platforme pristupaju materijalima, rešavaju postavljene zadatke i onlajn testove, šalju seminarske radove, komentare itd.

Pored toga, profesori mogu da organizuju diskusije u realnom vremenu putem foruma ili Chat opcije, ili da zakažu video emitovanje ili susrete putem platformi kao što su Skype i Zoom.

Kako se ocenjuje student?

Studenti mogu da prikupe max. 100 bodova iz svakog predmeta.

30 – 40 bodova se može ostvariti kroz predispitne obaveze onlajn.

70 – 80 bodova se može ostvariti kroz završni ispit, koji se održava u sedištu škole.

Tačna raspodela bodova je drugačija za svaki predmet.

Kako prikupljam bodove iz predispitnih aktivnosti?

Na platformi se evidentira svaki pristup korisnika. Većinu svojih predispitnih obaveza studenti ispunjavaju postavljanjem eseja, seminarskih radova, studija slučaja ili rešavanjem onlajn testova koje profesor zakazuje i postavlja na platformi. Takođe, postoji opcija zadavanja rokova u kojima je potrebno dostaviti određeni zadatak.

Student će raditi 5 onlajn testova preko platforme od kojih svaki nosi 2 boda i na taj način će ostvariti 10 bodova za aktivnost. Ostale bodove student prikuplja kroz seminarske radove i testove, kao i polaganjem jednog ili više kolovkijuma koji se takođe izvode onlajn.

Tačan način ostvarivanja bodova, formate i rokove određuje predmetni nastavnik.

Profesor može da utvrdi identitet studenta putem platformi Skype ili Zoom za vreme provere znanja.

 

 

Kako se radi ispit?

Završni ispit se radi u sedištu škole, ne radi se onlajn. Predmetni nastavnik određuje formu ispita. Uslov za izlazak na ispit je da je student ostvario preko 50% predispitnih bodova.

Da li je program isti kao kod klasičnih studija?

Da, program je isti i dobija se ista diploma kao u slučaju klasičnih studija. Studiranjem se ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova.

Kako komuniciram sa profesorima?

Putem elektronske pošte, foruma i diskusija na platformi Moodle. Takođe, moguće je doći na konsultacije sa profesorom u sedištu škole ili u centrima škole po dogovoru sa profesorom.

Šta ako želim da se prebacim na klasične studije?

Svi studenti koji su upisani na studije na daljinu imaju prohodnost za nastavak studija na odgovarajućem programu koji se izvodi na klasičan način, i obrnuto.

Više informacija o studijama na daljinu možete pročitati u pravilniku

 

Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 OO01fbdl Osnovi ekonomije 1 3+2 7
2 ST01fbdl Osnovi menadžmenta 1 2+2 6
3 ST03fbdl Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
ST02Efbdl Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
ST02Nfbdl Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
5 Izborna korpa I 1 2+2 5
OO03fbdl Psihologija
OO02fbdl Sociologija
6 ST04fbdl Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 ST05fbdl Računovodstvo 2 3+2 7
8 OO05fbdl Nacionalna ekonomija 2 2+2 6
9 OO04fbdl Matematika 2 2+2 6
10 Izborna korpa II 2 2+2 6
SA02fbdl Ekološki menadžment
SA01fbdl Agroekonomija
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 SA04fbdl Poslovna statistika 3 3+2 7
2 SA03fbdl Primena informacionih tehnologija 3 3+2 7
3 ST06fbdl Uvod u finansije 3 3+2 7
4 SA05fbdl Finansijska tržišta i institucije 3 2+2 6
5 Izborna korpa III 3 2+2 6
ST07fbdl Korporativno upravljanje
ST33fbdl Ekonomika preduzeća
6 SA44fbdl Osnovi revizije 4 2+2 6
7 ST10fbdl Bankarstvo 4 3+2 6
8 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
ST09Efbdl Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
ST09Nfbdl Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
9 ST35fbdl Upravljanje investicijama 4 2+2 6
10 SA06fbdl Stručna praksa I 4 4
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 SA07fbdl Poslovna analiza 5 3+3 7
2 ST24fbdl Međunarodne finansije 5 3+2 7
3 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3) 5 2+2 5
ST13Nfbdl Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački
4 SA42fbdl Međunarodno bankarstvo 5 3+2 6
5 Izborna korpa IV 5 3+2 6
ST20fbdl Javne finansije
ST31fbdl Investiciono bankarstvo
6 SA14fbdl Finansijske berze 6 3+3 7
7 SA43fbdl Poslovne finansije 6 2+2 5
8 SA13fbdl Stručna praksa II 6 4
9 Izborna korpa V 6 3+2 6
SA47fbdl Preduzetničke finansije
SA51fbdl Finansijska i aktuarska matematika
10 SA15fbdl Završni rad 6 8