Izaberite stranicu

Предузетништво

Оснивање сопственог предузећа постало је привлачна опција за готово све слојеве становништва. У данашњим условима, због рационализације броја запослених у великим предузећима, многи виде предузетништво као идеалан начин да креирају сопствену сигурност и да сами остваре успех. Из тог разлога смо у Високој пословној школи струковних студија Нови Сад креирали студијски програм Предузетништво који представља шансу будућим студентима за улазак у свет предузетништва.

 

Након завршених основних студија у трајању од три године (180 ЕСПБ), студенти ће знати како да покрену свој посао и да успешно управљају њиме. Студијски програм обухвата целовит процес од креирања пословне идеје и оснивања новог предузећа, преко управљања његовим текућим пословањем, растом и развојем.

 

Поред теоријског знања, студенти додатна знања стичу кроз стручну праксу, гостовање стручњака из различитих области предузетништва захваљујући и Центру за развој каријере који омогућава студентима да процене своје способности, интересовања и мотиве у циљу даљег професионалног усмерења.

 

По дипломирању, студенти студијског програма Предузетништво стичу звање Струковни менаџер и компетентни су за започињање сопственог предузетничког подухвата, али и да остваре активну улогу у савременом пословном свету.

Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 17ОО01 Основи економије 1 3+2 7
2 17СТ01 Основи менаџмента 1 2+2 6
3 17СТ03 Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 5
17СТ02Е Први страни пословни језик 1 Енглески
17СТ02Н Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 5
17ОО03 Психологија
17ОО02 Социологија
6 17СТ04 Основи организације 2 2+2 6
7 17СТ05 Рачуноводство 2 3+2 7
8 17ОО05 Национална економија 2 2+2 6
9 17ОО04 Математика 2 2+2 6
10 Изборна корпа II 2 2+2 6
17СА02 Еколошки менаџмент
17СА01 Агроекономија
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 17СТ32 Основи предузетништва 3 3+2 7
2 17СТ33 Економика предузећа 3 2+2 6
3 17СА33 Пословно окружење 3 3+2 7
4 17СА03 Примена информационих технологија 3 3+2 7
5 Изборна корпа III 4 2+2 5
17СА18 Тржишно комуницирање
6 17СА04 Пословна статистика (ПР) 4 3+2 7
7 17СА35 Предузетнички менаџмент 4 2+2 6
8 17СА04 Пословна статистика 4 3+2 7
9 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 5
17СТ09Е Први страни пословни језик 2 Енглески
17СТ09Н Први страни пословни језик 2 Немачки
10 Стручна пракса I (ПР) 4 0+0+5 4
11 Изборна корпа IV 4 2+2 6
17СА36 Лидерство
17СА50 Пословна етика
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 17СА41 Менаџмент трошкова 5 3+2 6
2 17СА48 Бизнис план 5 3+3 7
3 17СА37 Савремено тржишно пословање 6 3+3 7
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 3) 5 2+2 5
17СТ13Е Први страни пословни језик 3 Енглески
17СТ13Н Први страни пословни језик 3 Немачки
5 Изборна корпа V 6 2+2 6
17СТ16 Стратегијски менаџмент
17СТ25 Менаџмент људских ресурса
17СТ19 Финансијска стратегија и планирање пореза
6 17СТ30 Социјално предузетништво 6 3+2 6
7 17СА47 Предузетничке финансије 6 3+2 6
8 Стручна пракса II (ПР) 6 0+0+5 4
9 Изборна корпа (Други страни пословни језик) 6 2+2 5
17СТ15Е Други страни пословни језик Енглески
17СТ15Н Други страни пословни језик Немачки
10 Завршни рад (ПР) 6 8