Izaberite stranicu

Preduzetništvo

Osnivanje sopstvenog preduzeća postalo je privlačna opcija za gotovo sve slojeve stanovništva. U današnjim uslovima, zbog racionalizacije broja zaposlenih u velikim preduzećima, mnogi vide preduzetništvo kao idealan način da kreiraju sopstvenu sigurnost i da sami ostvare uspeh. Iz tog razloga smo u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad kreirali studijski program Preduzetništvo koji predstavlja šansu budućim studentima za ulazak u svet preduzetništva.

 

Nakon završenih osnovnih studija u trajanju od tri godine (180 ESPB), studenti će znati kako da pokrenu svoj posao i da uspešno upravljaju njime. Studijski program obuhvata celovit proces od kreiranja poslovne ideje i osnivanja novog preduzeća, preko upravljanja njegovim tekućim poslovanjem, rastom i razvojem.

 

Pored teorijskog znanja, studenti dodatna znanja stiču kroz stručnu praksu, gostovanje stručnjaka iz različitih oblasti preduzetništva zahvaljujući i Centru za razvoj karijere koji omogućava studentima da procene svoje sposobnosti, interesovanja i motive u cilju daljeg profesionalnog usmerenja.

 

Po diplomiranju, studenti studijskog programa Preduzetništvo stiču zvanje Strukovni menadžer i kompetentni su za započinjanje sopstvenog preduzetničkog poduhvata, ali i da ostvare aktivnu ulogu u savremenom poslovnom svetu.

Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17OO01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7
2 17ST01 Osnovi menadžmenta 1 2+2 6
3 17ST03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
17ST02E Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
17ST02N Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
5 Izborna korpa I 1 2+2 5
17OO03 Psihologija
17OO02 Sociologija
6 17ST04 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 17ST05 Računovodstvo 2 3+2 7
8 17OO05 Nacionalna ekonomija 2 2+2 6
9 17OO04 Matematika 2 2+2 6
10 Izborna korpa II 2 2+2 6
17SA02 Ekološki menadžment
17SA01 Agroekonomija
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17ST32 Osnovi preduzetništva 3 3+2 7
2 17ST33 Ekonomika preduzeća 3 2+2 6
3 17SA33 Poslovno okruženje 3 3+2 7
4 17SA03 Primena informacionih tehnologija 3 3+2 7
5 Izborna korpa III 4 2+2 5
17SA18 Tržišno komuniciranje
6 17SA04 Poslovna statistika (PR) 4 3+2 7
7 17SA35 Preduzetnički menadžment 4 2+2 6
8 17SA04 Poslovna statistika 4 3+2 7
9 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
17ST09E Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
17ST09N Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
10 Stručna praksa I (PR) 4 0+0+5 4
11 Izborna korpa IV 4 2+2 6
17SA36 Liderstvo
17SA50 Poslovna etika
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17SA41 Menadžment troškova 5 3+2 6
2 17SA48 Biznis plan 5 3+3 7
3 17SA37 Savremeno tržišno poslovanje 6 3+3 7
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3) 5 2+2 5
17ST13E Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski
17ST13N Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački
5 Izborna korpa V 6 2+2 6
17ST16 Strategijski menadžment
17ST25 Menadžment ljudskih resursa
17ST19 Finansijska strategija i planiranje poreza
6 17ST30 Socijalno preduzetništvo 6 3+2 6
7 17SA47 Preduzetničke finansije 6 3+2 6
8 Stručna praksa II (PR) 6 0+0+5 4
9 Izborna korpa (Drugi strani poslovni jezik) 6 2+2 5
17ST15E Drugi strani poslovni jezik Engleski
17ST15N Drugi strani poslovni jezik Nemački
10 Završni rad (PR) 6 8